Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  אגרות גירושין – כל האגרות שאתם תצטרכו לשלם בגירושין [מדריך משפטי]

  רבים יודעים כי עלות הגירושין היא גבוהה, היא כוללת את עלות עורך הדין, המגשר, חלוקת הרכוש, תשלומי המזונות, ההוצאות שגדלות עם המעבר לבית נוסף וכו'. אך מעטים לוקחים בחשבון גם את העלויות הנוספות הגלומות בהליך הגירושין – עלויות האגרות.

  בישראל ישנן אגרות רבות, עבור שירותיהן של הרשויות הציבוריות. אגרות אלה לא פוסחות גם על הערכאות השיפוטיות הדנות בענייני גירושין, ועשויות להוות תוספת לעלות הגירושין, שלא לקחתם בחשבון. האם אתם יודעים כמה יעלו לכם כל האגרות שתצטרכו לשלם בגירושין?

  אגרות גירושין – כל האגרות שאתם תצטרכו לשלם בגירושין

  תוכן עניינים

  האם יש הבדל בין עלות האגרות בבית הדין הרבני לבין עלות האגרות בבית המשפט לענייני משפחה?

  במשך שנים רבות היה פער ניכר בין עלות האגרות בבית הדין הרבני לבין עלות האגרות בבית המשפט לענייני משפחה.

  עלות האגרות בבית המשפט הייתה גבוהה באופן ניכר, והגיעה לסכומים של כמה אלפי שקלים עבור אגרה בודדת, לעומת כמה מאות שקלים בבית הדין הרבני.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עיוות זה תוקן לאחר שבשנת 2015 הוגשה תביעה ייצוגית על הפער הבלתי נסבל במחירי האגרות. בית המשפט העליון דחה אמנם את התביעה הייצוגית, אך חייב את המדינה בתשלום ההוצאות, ועודד את עצם הגשתה.

   בשנת 2017 ועדת החוקה אישרה את השוואת האגרות בין בתי המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הדתיים, כך שההבדלים במחירי האגרות כיום עומדים על שקלים בודדים.

   עלות אגרות תיק גירושין

   עלות אגרות פתיחת תיק גירושין חד צדדי

   עלות האגרות כאשר תיק הגירושין מתנהל באופן חד צדדי ללא הסכמה יכולה להאמיר לאלפי שקלים.

   עלות האגרות כאשר תיק הגירושין מתנהל באופן חד צדדי ללא הסכמה יכולה להאמיר לאלפי שקלים.כך במקרה שמתנהל תיק גירושין בסיסי נפוץ הכולל בקשה ליישוב סכסוך, תביעת גירושין, תביעת משמורת, תביעת מזונות קטינים ותביעת רכוש עלות האגרות תגיע לסך של 1,729 ₪. ככל שבמסגרת ההליך תוגשנה בקשות נוספות, כגון צווי עיקול, צו עיכוב יציאה מהארץ וכו', כך תגדל גם עלות האגרה הכוללת.

   להלן פירוט האגרות הנפוצות ביות ר בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני במסגרת תיק גירושין חד צדדי נכון לשנת 2023 (שימו לב כי האגרות מתעדכנות מידי שנה):

   • תביעת גירושין – 415 ₪ בבית הדין הרבני.
   • תביעה לשלום בית – 297 ₪ בבית הדין הרבני.
   • תביעת כתובה או פיצויי גירושין – 297 ₪ בבית הדין הרבני.
   • תביעת מזונות אישה – 254 ₪ בבית הדין הרבני.
   • בקשה ליישוב סכסוך – 111 ₪ בבית המשפט לענייני משפחה. 107 ₪ בבית הדין הרבני.
   • תביעה בעניין החזקת ילדים – 388 ₪ בבית המשפט לענייני משפחה. 379 ₪ בבית הדין הרבני.תביעה למזונות קטינים – 261 ₪ בבית המשפט לענייני משפחה. 254 ₪ בבית הדין הרבני.
   • תביעת רכוש בין בני זוג – 554 ₪ בבית המשפט לענייני משפחה. 542 ₪ בבית הדין הרבני.
   • כל בקשה אחרת בכתב – 260 ₪ בבית המשפט לענייני משפחה. 297 ₪ בבית הדין הרבני.

   עלות אגרות תיק גירושין בהסכמה

   עלות האגרות כאשר תיק הגירושין מתנהל בהסכמה היא נמוכה באופן משמעותי, והיא עומדת על סך  של כ-1,000 ₪ בלבד:

   • אישור הסכם גירושין – 499 ₪ בבית המשפט לענייני משפחה. 488 ₪ בבית הדין הרבני.
   • בקשה משותפת לגירושין – 297 ₪ בבית הדין הרבני.
   • תעודת גירושין – 297 ₪ בבית הדין הרבני.

   כיצד ניתן לשלם את האגרות?

   את האגרות ניתן לשלם באשראי באופן מקוון, או במזכירות הערכאה השיפוטית (תשלום בהמחאה או באמצעות הרשאה לחיוב בחשבון יתאפשר רק לעורך דין, חברות ביטוח ובנקים). בנוסף ניתן לשלם במזומן באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר, בסניפי "מנטה", או בנתב"ג.

   מתי ניתן לקבל פטור מאגרה?

   תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), תשנ"ו-1995 קובעות את המקרים בהם ניתן פטור מאגרה. בין המקרים בהם ניתן לקבל פטור מאגרה, מנויים גופים הפטורים מתשלום אגרה, כגון המדינה ופקידי סעד. בנוסף נקבע כי יקבלו פטור בעלי דין המיוצגים על ידי עורך דין מטעם לשכת הסיוע המשפטי, ובעלי דין הזכאים לשירות משפטי.

   כמו כן התקנות קובעות שינתן פטור מאגרה בתובענות שלהלן:

   • תובענה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה – כגון צווי הגנה והרחקה.
   • סעד זמני במסגרת תביעת מזונות – כגון בקשה לפסיקת מזונות זמניים.
   • בקשות לפטור מאגרה, מחובת ערבון או מהפקדת ערובה.
   • בקשות טכניות – הזמנת עדים, מסירת כתב בית דין, בקשה לשינוי מועד דיון, בקשה לעיון בתיק בית משפט.

   האם ניתן לקבל החזר עבור אגרה ששולמה?

   כן, בית המשפט מעודד העברת הליך חד צדדי למסגרת הליכי פשרה או בוררות בהסכמה. לפיכך במקרים בהם התביעה הסתיימה בפשרה, נמחקה או בוטלה בעקבות פשרה, בית המשפט רשאי להורות על השבת האגרה או חלקה, בהתאם לקבוע בתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות).

   גירושין בהסכמה חוסכים גם בעלות האגרה

   בשורה התחתונה, רגע לפני שאתם מתחילים בהליך הגירושין, קחו בחשבון גם את עלויות האגרה הרבות שעשויות להאמיר ולהגיע לאלפי שקלים, בפרט במקרים בהם תגישו בקשות מרובות במסגרת ההליך המשפטי. גירושין בהסכמה, יחסכו לכם לא רק זמן ניכר, אלא גם כסף רב בעבור הוצאות משפט, הכוללות בין היתר אלפי שקלים עבור אגרות גירושין.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף