Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  איזון זכויות סוציאליות במסגרת הליך גירושין – מדריך משפטי

  במהלך החיים אנו צוברים בעמל רב, זכויות סוציאליות שונות מעבודה, ששווין עשוי להגיע גם למיליוני שקלים. הזכויות הסוציאליות שצובר כל אדם בנישואין, בדומה לכל שאר הנכסים המשותפים, מתחלקות בין בני הזוג במסגרת הליך הגירושין.

  כיצד מחלקים את הפנסיה בגירושין? איך מאזנים קרנות השתלמות, קופות גמל וביטוחי מנהלים במסגרת הליך הגירושין? האם ניתן לחלק אופציות בין בני הזוג בעת הגירושין? והאם יש זכויות סוציאליות שלא יאוזנו בגירושין?

  תוכן עניינים

  כיצד מחלקים את הפנסיה בגירושין?

  הפנסיה של כל אחד מבני הזוג מתחלקת עם בן הזוג השני בגירושין, באופן שווה, אלא אם נקבע אחרת ביניהם בהסכם. חלוקת הפנסיה בין בני הזוג, היא מורכבת מאחר ומדובר בזכויות עתידית המגיעות לכל אחד מבני הזוג רק בגיל פרישה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   המועדים הקובעים לצורך חלוקת הפנסיה בגירושין

   לא כל הפנסיה שנצברה תתחלק בגירושין, אלא רק הפנסיה שנצברה בתקופה בה הצדדים היו בני זוג. לפיכך, תחילה יש לקבוע את "המועדים הקובעים", שיכולים להשפיע באופן ניכר על זכויות בן הזוג בפנסיה:

   1. מועד תחילת החיים המשותפים:
    • בני זוג נשואים – המועד הקובע לתחילת החיים המשותפים יהיה יום הנישואין.
    • בני זוג ידועים בציבור – יש להוכיח את מועד תחילת החיים המשותפים. בהעדר הסכמה בין בני הזוג, בית המשפט הוא שיקבע את מועד תחילת החיים המשותפים, בהתבסס על הראיות בתיק.
   2. מועד הקרע – יש להוכיח את מועד הפרידה בפועל בין הצדדים. בהעדר הסכמה בין בני הזוג, בית המשפט הוא שיקבע את מועד סיום החיים המשותפים, בהתבסס על הראיות בתיק.

   ביצוע חלוקת הפנסיה בגירושין

   הפנסיה תתחלק בין בני הזוג בהתאם לחוק לחלוקה פנסיונית, ולרוב באמצעות אקטואר שימונה לצורך חישוב הזכויות. הזכויות יחושבו בהתחשב בכך שאת הפנסיה לא משתלם לממש במועד הגירושין, אלא רק בגיל הפרישה.

   לפיכך, הפנסיה תחולק על פי אחת מהשיטות שלהלן:

   1. חישוב הערך העתידי של הפנסיה, והעברת מיידית של מחצית משווי הזכויות המוערכות;
   2. חלוקה מיידית של הפנסיה לאחר הפחתת המס, והעברת מחצית שוויה;
   3. חלוקת הפנסיה במועד הפרישה, והעברת מחצית משוויה במועד הפרישה העתידי.

   חלוקת פנסיה תקציבית

   על מנת לחלק בין בני הזוג פנסיה תקציבית, על בני הזוג להסכים על גובה סכום הפנסיה, שאינה צבורה בקרן הפנסיה. בהעדר הסכמה, בית המשפט נדרש לקבוע את גובה סכום הפנסיה. לאחר שגובה סכום הפנסיה נקבע, ניתן יהיה לחלק את הפנסיה בין בני הזוג, כפי שמחלקים פנסיה צוברת.

   כיצד מחלקים קרן השתלמות בגירושין?

   קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח מנהלים וכו' מתחלקים בין בני הזוג באופן שווה, במועד הקרע שנקבע. חלוקת הכספים לא מתקיימת במסגרת החוק לחלוקה פנסיונית, אלא באמצעות משיכת הכספים וחלוקתם השווה לאחר תום ההפרשות, אלא אם נקבע אחרת בין בני הזוג.

   כיצד מחלקים אופציות בגירושין?

   חלק מהעובדים, בעיקר בקרב עובדי תעשיית ההייטק, מקבלים מהמעסיק חוזה אופציות לרכישה עתידית של מניות.

   כאשר מדובר באופציות סחירות, הן יתחלקו בגירושין בדומה לכל נכס אחר. בן הזוג יהיה רשאי לרכוש אותן מבן הזוג השני בתמורה למחצית השווי המוערך, או שבני הזוג יוכלו למכור אותן ולהתחלק ביניהם ברווחים.

   כאשר מדובר באופציות שלא הבשילו, ואינן מוערכות בשווי השוק, נדרש אומדן שווי משוער של האופציות, שמוערכות על פי נסיבות המקרה.

   האם יש זכויות סוציאליות שלא יאוזנו בגירושין?

   לא כל הזכויות הסוציאליות שצבר אדם במהלך חייו יאוזנו בגירושין. חוק יחסי ממון התשל"ג-1973 קובע שהזכויות הסוציאליות יתחלקו בין בני הזוג למעט הזכויות שלהלן:

   • זכויות סוציאליות שהתקבלו בטרם לנישואין או לתחילת החיים המשותפים.
   • זכויות סוציאליות שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויין לא יאוזן ביניהם.
   • גמלה של ביטוח לאומי.
   • גמלה או פיצויים בשל נזקי גוף.

   האם ניתן לחלק זכויות סוציאליות בגירושין באופן לא שוויוני?

   ככלל, חוק יחסי ממון קובע שהרכוש בין בני הזוג יחולק בחלקים שווים ביניהם. יחד עם זאת, החוק מתיר לבית המשפט סמכות להורות על חלוקה אחרת, בנסיבות חריגות. בין היתר במקרים שאחד מבני הזוג מנסה להעלים רכוש, או במקרים של פער ניכר מאוד ביכולות הכלכליות של כל אחד מבני הזוג.

   כך בית המשפט רשאי לקבוע שזכויות סוציאליות שאינן נחשבות לרכוש משותף, כגון קצבאות ביטוח לאומי, יכנסו למסגרת איזון משאבים. בנוסף בית המשפט רשאי לקבוע שאיזון הזכויות הסוציאליות בגירושין לא יהיה בחלוקה שווה, אלא לפי יחס אחר שיקבע.

   כמו כן, בית המשפט רשאי גם לקבוע שאיזון שווי הזכויות הסוציאליות יעשה לפי מועד איזון מוקדם יותר; או לקבוע שאיזון הזכויות הסוציאליות יתייחס לזכויות סוציאליות שהיו לבני הזוג במועד מוקדם יותר שיקבע.

   הסכם ממון לאיזון זכויות סוציאליות

   בשורה התחתונה, החוק קובע שהזכויות הסוציאליות, מתחלקות בין בני הזוג, במסגרת איזון המשאבים. אם אתם מבקשים להמנע מחלוקת הזכויות הסוציאליות בגירושין, או לחלק אותן באופן שונה מהקבוע בחוק, אל תסתמכו על המקרים החריגים בחוק, ועשו זאת באמצעות הסכם ממון לאיזון הזכויות הסוציאליות.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף