Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  איך מבקשים גט [מדריך משפטי]

  גירושין בין בני זוג יהודים בישראל נתונים לסמכות הבלעדית של בית הדין הרבני. כל עוד לא ניתן גט, בני זוג יהודים שנישאו, בין אם כדת וכדין ובין אם בנישואין אזרחיים, יחשבו נשואים, והליך הגירושין לא יבוא אל סופו.

  אם החלטתם שאתם רוצים להתגרש, ואתם מבקשים לדעת איך לקבל את הגט המיוחל, אם אתם תוהים למי פונים וכיצד, לפניכם מדריך משפטי מקצועי, שיעזור לכם עם שלב בקשת הגט, בדרך לסיום הנישואין.

  איך מבקשים גט [מדריך משפטי]

  תוכן עניינים

  איך פותחים תיק גירושין ברבנות?

  פתיחת תיק גירושין חד צדדי

  על מנת לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני באופן חד צדדי, כאשר אין הסכמה של בן הזוג, עליכם לפתוח תחילה בבקשה ליישוב סכסוך.

  בהליך זה מופנים הצדדים ליחידת הסיוע, שם מוסבר להם מהות ההליך, והצדדים רשאים להגיע להסכמות ולנהל הליך גירושין בהסכמה. ככל שהצדדים לא מגיעים להסכמות, הליך יישוב הסכסוך ייסגר, ולאחר מכן ניתן יהיה להגיש את תביעת הגירושין, בהתאם למועדים הקבועים בחוק.

  פתיחת תיק גירושין בהסכמה

  על מנת לפתוח תיק גירושין בהסכמה בבית הדין הרבני עליכם להגיש בקשה מוסכמת לגירושין לבית הדין הרבני, ולבקש לקבוע מועד סידור גט.

  לבקשה המוסכמת יש לצרף, אם יש בידיכם, פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בעניין הגירושין. אם ערכתם הסכם גירושין יש לצרפו, ואם ההסכם אושר בפני בית המשפט לענייני משפחה יש לצרף גם את פסק הדין המאשר את ההסכם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם ניתן לבקש גט ללא הסכם גירושין?

   סידור הגט יתרחש ככלל רק לאחר שניתן פסק דין בעניינים הנלווים לגירושין, או לאחר שנחתם ביניכם הסכם גירושין. וזאת במטרה להמנע מתביעות עתידיות לאחר הדיון בסידור הגט והכתובה.

   יחד עם זאת, בנסיבות מיוחדות, בית הדין עשוי להתיר את מתן הגט, בטרם ניתן פסק דין או נחתם הסכם גירושין. לעיתים בית הדין יחליט על סידור הגט בלבד, וישאיר את הדיון בעניין הכתובה למועד מאוחר יותר.

   מתי מקבלים גט?

   על פי הדין העברי, ניתן לקבל גט רק לאחר ששני בני הזוג מסכימים מרצונם החופשי על מתן הגט.

   בהעדר הסכמה בין בני הזוג, בן הזוג המבקש את הגירושין ידרש להוכיח עילה המצדיקה את הגירושין. עילות אלה יכולות להיות עילות הקשורות בהתנהגות בן הזוג, כגון אלימות, בגידה, אי קיום יחסי אישות, עבירות על הדת, עזיבת הבית וכו' או במומים מסויימים של בן הזוג שלא היו ידועים לפני הנישואין.

   בהעדר הסכמה בין בני הזוג, בן הזוג המבקש את הגירושין ידרש להוכיח עילה המצדיקה את הגירושין

    

   האם ניתן לסרב למתן הגט?

   בהעדר עילה המצדיקה מתן גט באופן מיידי, בן הזוג המסרב לגירושין רשאי להגיש תביעה לשלום בית, שעשויה לעכב את מתן הגט. לאחר שמוצו הליכי שלום בית ללא הצלחה, והוכחה עילת גירושין מוצדקת, בית הדין הרבני רשאי לפסוק על המלצה, חיוב או כפייה של הגט.

   חשוב להבין שהגט ינתן רק לאחר ששני הצדדים יסכימו למתן הגט. כל עוד סרבן הגט לא יסכים למתן הגט, גם אם בית הדין יכפה עליו גט, הצדדים לא יתגרשו והם ישארו נשואים זה לזו.

   לפיכך, במקרים בהם בית הדין הרבני פוסק שיש לחייב או לכפות גירושין, בית הדין מוסמך להטיל סנקציות על הצד שעומד על סירובו, עד שיתרצה ויסכים לתת גט. הסנקציות שבסמכות בית הדין להטיל עשויות להיות חמורות ביותר, כגון שלילת רשיונות, שלילת קצבאות ואף מאסר ממושך.

   האם ניתן לפתוח תיק גירושין ברבנות באונליין?

   כן, ניתן לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני באופן מקוון, ללא צורך בהתייצבות פיזית במזכירות בית הדין הרבני.

   בשלב הראשון תדרשו לשלם אגרה עבור פתיחת התיק. לאחר מכן תדרשו למלא את הטופס המתאים: אם ערכתם הסכם גירושין, יש למלא טופס אישור הסכם גירושין; אם לא ערכתם הסכם גירושין אך אתם מבקשים להתגרש בהסכמה בבית הדין הרבני, יש למלא טופס בקשה משותפת לגירושין; אם אתם מבקשים להתגרש באופן חד צדדי, ללא הסכמת בן הזוג, יש למלא טופס בקשה ליישוב סכסוך.

   לאחר מילוי הטופס יש לצרפו לטופס המקוון, למלא את פרטיכם ופרטי בן הזוג ולצרף צילום תעודת זהות וספח, למלא את פרטי עורכי הדין לענייני גירושין המייצגים אתכם, ולצרף את האסמכתא על תשלום האגרה שביצעתם.

   לאחר ששלחתם את הטופס המקוון, אתם יכולים לעיין בתיק המתנהל, באמצעות הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.

   קבלת גט בסיום הליכי הגירושין

   בשורה התחתונה, הליך מתן הגט הוא ההליך המביא את הנישואין לסיומם וחותם את הגירושין. הדרך הטובה ביותר לזרז ולקצר את ההליך, במטרה לקבל במהירות את הגט המיוחל, היא באמצעות גירושין בהסכמה.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר תהליך גירושין – Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף