Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  איך מגישים בקשה לגירושין

  בני זוג הפותחים בתהליך גירושין, מתלבטים פעמים רבות היכן הערכאה המתאימה להגשת בקשה לגירושין. ההתלבטות בשאלה איך מגישים בקשה לגירושין, האם בבית המשפט או בבית הדין הרבני, נובעת פעמים רבות ממידע מוטעה ומשמועות חסרות בסיס בקשר להעדפה זו או אחרת.

  חשוב להדגיש כי השאלה איך מגישים בקשה לגירושין והיכן, תלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה גירושין וטעות תהיה להסיק ממקרה אחד למשנהו.

  תוכן עניינים

  איך מגישים בקשה לגירושין בבית המשפט לענייני משפחה?

  לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בכל הסוגיות הממוניות וסכסוכים אחרים הקשורים לגירושין. לעומת זאת, מעשה הגירושין עצמו ומתן הגט, הם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני אשר קונה לו סמכות גם בעניינים ממוניים ואחרים אם אלו צורפו לכתב תביעת הגירושין שהוגש ראשונה לבית הדין הרבני.

  אז איך מגישים בקשה לגירושין מבחינה טכנית? פתיחת תיק גירושין בבית המשפט למשפחה נעשית לאחר הגשת כתב תביעה. כל בקשה שמגישים בני הזוג, אם ביחד ואם לחוד, צריכה להיות מלווה בכתב תביעה נפרד. לכתב התביעה נדרש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים המחזקים את טענות הצדדים, כתב תביעה זה מלווה בתצהיר התובע.

  כתב התביעה יכיל את כל הסוגיות החשובות: דמי מזונות, משמורת ילדים, הסדרי ראייה, בקשות מיוחדות ועוד. לכל כתב תביעה יש לצרף את המסמכים הנוגעים בסוגיה המפורטת בכתב התביעה. למשל בכתב תביעה למזונות ילדים, יש לצרף תלושי משכורת, חשבוניות, קבלות, וכל אסמכתה התומכת בסכומים הנדרשים מבית המשפט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לאחר שהצד התובע מגיש את כתב תביעתו והצד שכנגד מגיש את עמדתו, נקבע מועד לדיון המתחיל תהליך גירושין ארוך של התדיינות. אם בקשה לגירושין הוגשה בהסכמה, הרי שתהליך הדיונים יימשך פרק זמן קצר בהרבה הנסמך על ההסכמות שאליהן הגיעו בני הזוג, ואולי אף להסכם גירושין.

   לפי החוק, בטרם הגשת תביעת גירושין, חייבים בני הזוג להגיש בקשה ליישוב סכסוך. לצד בית המשפט לענייני משפחה פועלות יחידות סמך שמטרתן לנסות להגיע להסכמות בין בני הזוג ולגבש דרכים להמשך הליך הגירושין או דרכים לשלום בית. אם ההליך לא צולח, הרי שבני הזוג רשאים להתחיל את תהליך הגירושין.

   איך מגישים בקשה לגירושין בבית הדין הרבני?

   כל זוג יהודי, בין אם נישא בחתונה מסורתית ובין אם נישא בחתונה אזרחית, חייב להגיש בקשה לגירושין בבית הדין. לבית הדין הסמכות הייחודית למתן גט. בתיקים שבהם כורך מגיש הבקשה לבית הדין גם את ענייני הרכוש, הילדים והמזונות, קונה לו בית הדין סמכות, אם עניינים אלו טרם נדונו בבית המשפט למשפחה ולא הוגשה בגינם תביעה מוקדמת בזמן.

   אז איך מגישים בקשה לגירושין מבחינה טכנית? הטופס העיקרי בהגשת בקשה לגירושין הוא טופס "פתיחת תיק גירושין והכרוך בגירושין" טופס זה מכיל את כל העניינים שבהם דן בית הדין לאחר שקנה סמכות:

   1. חלוקה ממונית של הרכוש
   2. דמי מזונות
   3. הסדרי ראייה
   4. מזונות אישה

   לכתב התביעה צריך לצרף תעודת זהות, כתובה ותעודת נישואין. הטופס כולל פרקים רבים שכל אחד מהם מתייחס לנושא אחר ומפרט את בקשת הצד מגיש הבקשה, מבית הדין. למשל, בפרק הנוגע לילדי בני הזוג ניתן לפרט את בקשת התובע באשר לחינוך הילדים, למוסדות הרצויים ועוד. אם נדרשת הוצאתו של צו דחוף, כמו צו עיכוב יציאה מן הארץ, צו הרחקה ועוד, יש לפרט זאת בפרק הרלוונטי.

   בפרק עילת התביעה יש לציין את עילת הגירושין ולצרף לה אסמכתאות והוכחות. למשל אם נטען שהבקשה לגירושין מוגשת עקב בגידת אחד מבני הזוג, שזו עילה מוכרת בהלכה היהודית, יש לצרף הוכחות, הקלטות וכל דבר התומך בעילה באופן שאינו מטיל ספק באמיתות הטענה.

   במהלך הדיונים בבית הדין, יתכן ובני הזוג יידרשו להשתתף בהליך של שלום בית, במסגרתו הם מתחייבים לעשות מאמץ לשקם את נישואיהם תוך חזרה למגורים משותפים. ישנן מצבים שבית הדין מתרשם כי אין סיכוי למהלך זה כגון במקרים של אלימות במשפחה ובמקרה זה עובר דיון לפסים של תביעת גירושין בלבד.

   איך מגישים בקשה לגירושים לאחר הסכם גירושין?

   בני הזוג המעוניינים לקצר את ההליכים המשפטיים באופן משמעותי ולחסוך זמן וכסף, טוב יעשו אם ייעזרו בשירותי הגישור המוצעים להם דרך הערכות השיפוטיות או שיפנו באופן עצמאי לעורך דין מגשר. הליכים אלו  מטרתם להביא לגיבוש הסכמות בני הזוג בכל הסוגיות הכלולות בתביעת גט, להעלותם על הכתב בצורת הסכם גירושין ולהגישו לאישור בית המשפט או בית הדין.

   הסכם שאינו מכיל את כל ההסכמות החשובות או שמקפח את זכויותיו של אחד הצדדים או של זכויות הילדים, לא יקבל את אישור הערכאה השיפוטית ויוחזר לתיקונים. הסכם גירושין שקיבל את אישור בית המשפט, עדיין אינו מקנה לבני הזוג את הגט הנכסף. הליך מתן הגט מתבצע אך ורק בין כותלי בית הדין הרבני. ואם הוגש הסכם גירושין מאושר, הרי שהליך סופי זה יהיה קצר ותכליתי.

   בקצרה: השאלה אין מגישים בקשה לגירושין תלויה בערכאה השיפוטית שאליה מעוניינים בני הזוג, או הצד היוזם, לפנות. לכל ערכאה נהלים וטפסים משלה וחשוב להגיש את כל החומר הרלוונטי והאסמכתאות הנדרשות. אם פנו בני הזוג לגישור או לייעוץ והגיעו להסכמות שהובילו לחתימת הסכם גירושין, הרי שהליך מתן הגט יהיה קצר מאוד.

   כיצד מתנהלת תביעת הגירושין?

   תביעת גירושין יכולה להתנהל בהסכמה, באמצעות גירושין בהסכמה בבית הדין הדתי ועריכת הסכם גירושין שמסדיר את כל הנושאים הקשורים לנישואין.

   אם אין הסכמה, תביעות הגירושין יתנהלו בבית הדין הדתי או בבית המשפט לענייני משפחה.

   על פי החוק תביעת הגירושין עצמה מתנהלת בהתאם לדין הדתי שחל על בני הזוג. בני זוג יהודים ינהלו את תביעת הגירושין בבית הדין הרבני, מוסלמים בבית הדין השרעי וכו'.

   אם על בני הזוג לא חל הדין הדתי, תביעת הגירושין בעניינם תתנהל בבית המשפט לענייני משפחה (תביעה להתרת נישואין).

   בנוסף לגירושין עצמם, יש להסדיר גם את יתר הנושאים שקשורים לנישואין בין בני הזוג, כמו חלוקת הרכוש והזכויות של בני הזוג, וכל הסוגיות הקשורות לילדי בני הזוג.

   נושאים אלו יתנהלו בבית הדין או בבית המשפט, בהתאם לכלל מרוץ הסמכויות, לפיו מי שמגיש ראשון תביעה, הוא זה שמחליט היכן תתנהל התביעה.

   מהן עילות הגירושין?

   עילות גירושין הן סיבות שמצדיקות גירושין. במקרה שאחד מבני הזוג לא מסכים לגירושין, בית הדין הרבני דורש מבן הזוג שמבקש להתגרש, להוכיח שיש לו עילה מוצדקת לגירושין.

   דוגמאות לעילות גירושין:

   • בגידה
   • אלימות
   • עקרות
   • גבר שמסרב לפרנס את אשתו
   • אישה שלא נוהגת בצניעות
   • בן זוג שמסרב לקיים יחסי מין
   • בן זוג שעוזב את הבית

   מהי בקשה ליישוב סכסוך?

   החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה נחקק במטרה לבחון יישוב סכסוך בדרכי שלום, בטרם פותחים בהליכי גירושין משפטיים.

   בקשה ליישוב סכסוך מיועדת לבני זוג שלא הגיעו להסכם גירושין והם מבקשים להגיש תביעות גירושין.

   בטרם מגישים את תביעות הגירושין, תאלצו להגיש קודם בקשה ליישוב סכסוך, וללכת לפגישת גישור.

   אם הליכי יישוב הסכסוך יסתיימו בהסכם גירושין, תוכלו לאשר אותו ולסיים את הגירושין במהרה.

   אם הליכי יישוב הסכסוך יסתיימו ללא פתרון, תוכלו להגיש את תביעות הגירושין.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף