Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  גירושין מנישואין אזרחיים

  נישואין בישראל עפ"י חוק, נערכים כדת משה וישראל. אולם ישנם זוגות רבים שאינם מעוניינים להתחתן לפי המסורת, זאת מסיבות שונות: אידאולוגיות, מניעה להתחתן עפ"י ההלכה היהודית, למשל כוהן וגרושה, עלויות נמוכות, הרגשת חופש ועוד.

  המדינה שבה מתחתנים מרבית הזוגות שאינם חפצים בחתונה דתית, היא קפריסין. מדינה זו מועדפת בקרב הזוגות הנישאים בשל קרבתה למדינת ישראל, פרוצדורת הרישום המהירה שבה נעשה הליך הנישואין והעלות הנמוכה.

  תוכן עניינים

  אולם גם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, נזקקים לבית הדין הרבני כאשר הם מעוניינים להפריד כוחות ולהתגרש. גירושין מנישואין אזרחיים, מתבצעים אך ורק בבית הדין הרבני.

  באלו מקרים גירושין מנישואין אזרחיים חייבים להתבצע רק ברבנות?

  כאשר בני זוג חוזרים מחתונה אזרחית בחו"ל, הם חייבים להירשם בלשכת האוכלוסין כדי שהמדינה תכיר בהם כזוג נשוי.

  1. אם שני בני הזוג יהודים, אזרחי המדינה ותושביה, הרי שתביעת הגירושין שלהם חייבת להיות מוגשת לבית הדין הרבני. גירושין מנישואין אזרחיים מהירים יותר מגירושין רגילים שכן אין צורך להוכיח את עילת הגירושין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   2. אחת הסיבות לכך שגירושין מנישואין אזרחיים מתבצעים בבית הדין הרבני, היא כיוון שהדין הדתי רואה בבני זוג אלו "ספק נשואים". מצב זה של ספק נשואים ספק פנויים, מחייב הענקת גט לחומרא המוציא את בני הזוג מכלל הנשואים.

   3. אם בני זוג הנישאים בנישואין אזרחיים נפרדים ללא גט לחומרא, הרי שאם האישה תביא ילד לעולם מבן זוג אחר, ייתכן ואותו ילד ייחשב כממזר, היינו בנה של אישה נשואה שנולד מגבר שאינו בעלה. לכן הגט לחומרא נועד לפתור בעיה זו ולהוציא באופן ודאי את בני הזוג מכלל זוג נשוי.

   גירושין מנישואים אזרחיים בבית המשפט לענייני משפחה

   אם אחד מבני הזוג שנישאו בנישואין אזרחיים אינו יהודי, הרי שלבית הדין הדתי אין סמכות לדון בעניינם. עליהם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולפתוח תיק של "הליך להתרת נישואין". לבקשה יש לצרף אסמכתאות על הנישואין ולהמתין לפסק הדין של בית המשפט המתיר את נישואיהם.

   כאשר קיים ספק ביהדותו של אחד מבני הזוג, על בית המשפט לפנות לבית הדין הדתי כדי שזה יקבע מהו ההליך הנכון לקביעת הגירושין הנגזר משאלת יהדותו של אותו בן זוג. אם הוכרע כי הוא יהודי, הרי שההליך יתנהל בבית הדין. אם ייקבע כי הוא אינו יהודי, תיק הגירושין  יוחזר לבית המשפט למשפחה.

   גירושין מנישואין אזרחיים של בני אותו המין מתבצעים בבית המשפט שכן בית הדין אינו מכיר כלל בנישואין בין בני אותו מגדר.

   אם בני הזוג חסרי דת או שייכים לעדה דתית שאינה מוכרת בישראל, גם כאן הכתובת לגירושין היא בית המשפט.

   אם בני הזוג התגרשו באותה מדינה שבה הם התחתנו, עליהם לרשום את הגירושין הללו במרשם האוכלוסין כדי שיקבלו תוקף משפטי גם בארץ.

   גירושין מנישואין אזרחיים עם הסכם ממון או הסכם גירושין

   גם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים וחיים כזוג לכל דבר ועניין, נקלעים לפעמים למצב של רצון להיפרד. היפרדות זו טומנת בחובה סוגיות רבות של חלוקת רכוש, מזונות ילדים אם יש כאלו וכל אותם נושאים העולים במהלך גירושין רגיל של בני זוג שהתחתנו בחתונה מסורתית.

   כדי להימנע מכל אותם סכסוכים וחילוקי דעות לאחר הפרידה, מומלץ לבני הזוג לחתום על הסכם ממון הקובע את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה. הסכם זה חיוני ומקבל משנה תוקף דווקא במקרה של נישואין אזרחיים שכן אלו קלים להתרה יותר מתהליך גירושין רגיל. הסכם זה מציין מהו הרכוש שהביא איתו כל אחד מבני הזוג למערכת החיים המשתפת, מהו הרכוש שיוגדר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג כ"רכוש משותף" וכיצד יתחלק אותו רכוש במקרה של פרידה.

   בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים יכולים אף הם לקצר תהליכי גירושין בכך שיחתמו – בטרם יפתחו תיק תביעת גירושין בבית הדין או בבית המשפט – על הסכם גירושין המסדיר את כל הסוגיות החשובות בתהליך. הסכם שלא יכלול את כל הסוגיות, לא יקבל את אישור הרשות השופטת. לכן עליו לכלול את אופן חלוקת הרכוש, דמי המזונות לאישה ולילדים, הסדרי משמורת והסדרי ראייה. לאחר שנחתם ההסכם הוא מוגש לאישור בית המשפט או בית הדין, ולאחר מכן הדרך לקבלת הגט קצרה הרבה יותר.

   כמו בגירושין רגילים, גם כאן יכול אחד מבני הזוג לכרוך את תביעות הרכוש שלו ואת התביעות הנוגעות לילדים כמו הסדרי ראייה ומשמורת, במסגרת התביעה שמגיש לבית הדין הרבני. אם תיק הגירושין נפתח לפני פתיחתו של הליך מקביל בבית המשפט למשפחה, הרי שבית הדין קונה לו את הסמכות לדון גם בסוגיות הרכושיות, הילדים, מזונות וכל הכרוך בתביעת הגירושין.

   לסיכום: גירושין מנישואין אזרחיים של בני זוג יהודים, מתבצעים אך ורק בבית הדין הרבני. כמו בכל מקרה גירושין, גם כאן רשאים בני הזוג לחתום על הסכם ממון טרם הנישואין, ועל הסכם גירושין טרם פתיחת התיק – כל זאת במטרה לקצר את ההליכים המשפטיים. בני זוג שאחד מהם אינו יהודי, פונים לבית המשפט למשפחה לפתיחת הליך של התרת נישואיו.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף