Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  האם האישה משלמת מזונות? [מדריך משפטי]

  בימינו, רבות הנשים העובדות והמפרנסות את ביתן, ורבים הגברים הנוטלים חלק משמעותי בגידול הילדים. עם התפתחות העיתים, התפתחה גם הפסיקה הנוגעת לחלוקת נטל המזונות, שבעבר הוטל על הגבר לבדו.

  האם האישה משלמת מזונות? [מדריך משפטי]

  עם הזמן בתי המשפט החלו להשוות את חלוקת נטל תשלום המזונות על ילדים, ולהטיל אותה על שני ההורים. כך אנו עדים כיום למקרים לא מועטים בהם הגבר מחוייב בתשלום מזונות נמוכים, ואף לא מחוייב כלל בהעברת התשלום לאישה. אך האם ישנם מקרים בהם האישה תשלם מזונות לגבר?

  תוכן עניינים

  על מי חל נטל תשלום מזונות ילדים עד לשנת 2017?

  עד לשנת 2017 נטל תשלום המזונות חל על האב לבדו. האב חוייב לשלם לבדו את מזונות הילדים, עד הגיעו הילדים לגיל 15, בין אם הילד שהה אצל האם מרבית השבוע, ובין אם הילדים שהו מחצית השבוע אצל האב. הלכת בע"מ 919/15, שינתה את המצב, ויצרה מודל מזונות חדש ושוויוני, המותאם לזמנינו אנו.

  מה קובעת הלכת בע"מ 919/15?

  הלכת בע"מ 919/15, שנקבעה בחודש יולי 2017 קובעת כי נטל תשלום המזונות על ילדים בין הגילאים 6-15 מוטל על שני ההורים, החייבים לספק את צרכי הילדים. המזונות נקבעים על פי צרכי הילדים, והתשלום מתחלק בין ההורים בהתאם לפערי ההכנסות שלהם, וביחס לזמני השהות של הילדים בכל אחד מהבתים.

  כלומר, במקרים בהם הילדים שוהים אצל ההורים כמחצית השבוע, ואין פערים ניכרים בהכנסות של ההורים, בית המשפט עשוי שלא לקבוע תשלום מזונות מידי הורה אחד למשנהו, אלא לקבוע כי כל הורה ישא בנטל המזונות כאשר הילדים שוהים אצלו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם אישה תשלם מזונות לגבר?

   על פי הלכת בע"מ 919/15 שמטרתה הייתה ליצור שוויון בחלוקת נטל המזונות, אישה נושאת בפועל בנטל תשלום המזונות של ילדים מעל גיל 6. נטל התשלום מתחלק בין שני ההורים, ותשלום המזונות שהגבר מעביר לאישה עשוי להיות מצומצם ביותר, ואף ישנם מקרים בהם הגבר לא ישלם כלל מזונות.

   בנוסף אישה עשוייה גם לשלם מזונות לגבר, אך בפרקטיקה מדובר במקרים נדירים וחריגים ביותר, המצריכים נסיבות, שבמציאות של ימינו, עדיין לא מתקיימות ברוב המוחלט של המקרים.

   מתי אישה תשלם מזונות?

   תשלום מזונות ילדים לידי הגבר

   במקרים שזמני השהות של האישה עם הילדים הם מצומצמים, ושכרה של האישה עולה על שכרו של הגבר באופן ניכר, האישה עשויה להיות מחויבת לשלם לגבר מזונות ילדים.

   בפועל מדובר במקרים חריגים ביותר, שכן זמני שהות מצומצמים עם האישה הם מאורע נדיר, ובמרבית המוחלט של המקרים נקבעים זמני שהות שווים, דומים, או נרחבים עם האישה. כמו כן, על אף המגמה החיובית בהעלאת שכרן של נשים, לרוב שכרה של האישה אינו עולה על שכרו של הגבר, לפחות לא באופן ניכר, אך אנו עדים ליותר ויותר מקרים של פערי הכנסות ניכרים לטובת האישה.

   תשלום מזונות אזרחיים לגבר (מזונות משקמים)

   בתי המשפט יצרו הסדר של תשלום מזונות אזרחיים, בדומה לתשלום מזונות אישה. מדובר במזונות המתבססים על הפסיקה, דיני החוזים, ועקרונות תום הלה וההסתמכות.

   מטרת המזונות האזרחיים היא לשקם כלכלית את בן הזוג שבמהלך החיים המשותפים היה תלוי בבן הזוג האמיד, ולאחר הפרידה נותר חסר כל. מזונות אלה, אינם תלויי מגדר – לא רק אישה יכולה להיות זכאית לתשלום מזונות משקמים, אלא גם גבר בהתאם לנסיבות המקרה.

   כך למשל, בהליך 12818-08-11 האישה הייתה אמידה, ואילו הגבר שחי עמה משך 15 שנים, היה סמוך על שולחנה, שקוע בחובות ולאחר הפרידה נותר חסר כל. בית המשפט חייב את האישה במזונות אזרחיים זמניים בסך 2,000 ₪ בחודש, מתוך עקרון הצדק.

   יובהר כי מקרים של תשלום מזונות משקמים אינם נפוצים, גם כאשר מדובר בתשלום מזונות משקמים לטובת האישה, ובפרט כאשר מדובר בתשלום מזונות משקמים לטובת גבר.

   האישה נושאת בנטל תשלום המזונות

   בשורה התחתונה, אישה נושאת בנטל תשלום המזונות, בהתאם לפערי השכר בינה ובין הגבר, לזמני השהות של הילדים עם שני ההורים ובכפוף לצרכי הילדים. במישור המעשי, לרוב המזונות אינם משולמים לגבר, אלא מקוזזים מתשלום המזונות שהגבר מעביר לאישה עבור הילדים.

   אישה נושאת בנטל תשלום המזונות, בהתאם לפערי השכר בינה ובין הגבר, לזמני השהות של הילדים

   בסופו של יום, אישה עשויה להיות מחוייבת בתשלום מזונות, במקרים הנדירים והחריגים בהם זמני השהות שלה עם הילדים הם מצומצמים, והכנסותיה גבוהות יותר משל הגבר, באופן ניכר.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף