Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  האם נכון לעזוב את הבית כשמחליטים להתגרש?

  כשבני זוג מחליטים להתגרש, הם תוהים לעצמם האם נכון לעזוב את הבית, או שמא עליהם להמשיך להתגורר יחד. מדובר בשאלה כבדת משקל עבור בני הזוג, שתשפיע על המשך הליך הגירושין, באופן ניכר.

  האם נכון לעזוב את הבית כשמחליטים להתגרש?

  מה הן ההשלכות של עזיבת הבית לפני הגירושין? בהליך הגירושין מי עוזב את הבית? האם ניתן לחייב את הצד השני לעזוב את הבית? האם עזיבת הבית בגירושין תגרום לבן הזוג שעזב להפסיד את הזכויות על הבית? והאם נכון לעזוב את הבית כשמחליטים להתגרש?

  תוכן עניינים

  מה הן ההשלכות של עזיבת הבית לפני הגירושין?

  השלכות עזיבת הבית על אישה

  ההשלכה העיקרית על אישה העוזבת את הבית, זה שהיא עשויה להיות מוגדרת כאישה מורדת. אישה מורדת מהווה עילה שעשויה לחייב את האישה בגירושין, תוך שהוא מפסידה את הזכות שלה למזונות אישה ולכתובה. מדובר בסכומי כסף שעשויים להיות גבוהים.

  יחד עם זאת, אם האישה תוכיח כי היא עזבה את הבית בנסיבות המצדיקות זאת, היא לא תפסיד את זכויותיה הכלכליות מן הדין הדתי.

  חשוב לדעת שבתי הדין נוטים להקל בנסיבות המצדיקות את עזיבת הבית של האישה, ולא מדובר רק במקרים חמורים של אלימות הבעל. כך גם מקרה אלימות כלכלית, מילולית או נפשית של הבעל עשוי להוות סיבה מוצדקת לעזיבת הבית. גם במקרה בו הבעל בגד באישה בגידות מרובות, או שהוא מתייחס אליה באופן מבזה, בית הדין עשוי לקבוע כי מדובר בסיבה המצדיקה את עזיבת הבית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   השלכות עזיבת הבית על גבר

   ההשלכה העיקרית של עזיבת הגבר את הבית, היא שהגבר עשוי להיות מחוייב בגירושין ובמלוא תשלום הכתובה, כל עוד אין עילה מוצדקת לכך שעזב את הבית. עילה המצדיקה את עזיבת הבית יכולה להיות במקרים בהם האישה דורשת ממנו לעזוב את הבית, מאיימת עליו שאם יישאר היא תתלונן עליו במשטרה וכו'.

   גבר שעוזב את הבית מחוייב גם בתשלומי מזונות אישה, כל עוד בני הזוג נשואים, וכל עוד אין עילה השוללת מהאישה את מזונותיה. כמו כן במקרים בהם האישה היא זו המעכבת את הגירושין, בית הדין עשוי לפטור את הגבר מתשלום מזונות האישה.

   מה הן ההשלכות של עזיבת הבית על הילדים?

   כאשר אחד מבני הזוג עוזב את הבית, למעשה מבחינת הילדים, הליך הגירושין מתחיל. המשמעות היא שהילדים יתחילו לחוות את הקשיים שמביא עמו משבר הגירושין. כמו כן, מרגע עזיבת הבית של אחד מבני הזוג, על בני הזוג להסדיר ביניהם את זמני השהות שלהם עם הילדים, ואת תשלום דמי המזונות.

   מרגע עזיבת הבית של אחד מבני הזוג, על בני הזוג להסדיר ביניהם את זמני השהות שלהם עם הילדים

   האם ניתן לחייב את הצד השני לעזוב את הבית?

   ככלל לא ניתן לחייב אף אחד מבני הזוג לעזוב את הבית בטרם לגירושין, וכל עוד לא ניתן צו לפירוק השיתוף בבית.

   יחד עם זאת, במקרים של אלימות או חשש מאלימות, ניתן לבקש מבית המשפט צו הרחקה שירחיק את בן הזוג מהבית, ואפילו אם מדובר בבית בבעלותו. חשוב לדעת שלרוב צווי הרחקה ניתנים לזמן מוגבל, הנע בין 30 ימים ועד לשנתיים במקרים חריגים.

   כמו כן, ניתן להגיש תביעה לפינוי בן הזוג מהדירה במקרים מסויימים שלבן הזוג אין זכויות קנייניות בידרה. כך למשל כאשר הדירה נמצאת בבעלות צד שלישי, כמו הורים של אחד מבני הזוג. יחד עם זאת, גם במקרים אלה, בית המשפט לא נוטה לפנות את בן הזוג מהבית באופן מיידי, אלא רק לאחר שימצא לו ולילדים, מקום מגורים הולם.

   האם עזיבת הבית בגירושין תגרום לי להפסיד את הבית?

   עזיבת הבית אינה משפיעה על מצב הזכויות הקנייניות של בני הזוג בבית:

   דירה שנרשמה על שם שני בני הזוג

   תחלק ביניהם בגירושין, בהתאם לזכויות הרשומות על שם שניה, גם אם אחד מהם עזב את הדירה.

   דירה נרשמה על שם בן זוג אחד בלבד

   אם הדירה נרכשה במהלך החיים המשותפים, היא נחשבת לרכוש משותף של בני הזוג, המתחלק ביניהם בגירושין, כל עוד בני הזוג לא הסכימו ביניהם אחרת. גם במקרים בהם הדירה נרכשה לפני הנישואין, ניתנה במתנה או בירושה, יש סיכוי סביר שהדירה תתחלק בין שני בני הזוג בגירושין.

   הדירה תתחלק בין בני הזוג בגירושין, גם אם אחד מבני הזוג עזב את הדירה. ועצם עזיבת הבית, אינה מהווה ויתור על הזכות הקניינית שלו בדירה.

   האם כדאי לעזוב את הבית בגירושין?

   בשורה התחתונה, לעזיבת הבית של אחד מבני הזוג, ישנן השלכות רבות על הגבר, על האישה ועל הילדים. ההשלכות העיקריות של עזיבת הבית הן על חיוב הגבר בתשלום מזונות אישה וכתובה, שעשויים להגיע לסכומים נכבדים. על כן, ראוי לשקול היטב את הנסיבות המצדיקות את עזיבת הבית, בטרם בוחרים לעזוב את הבית.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר תהליך גירושין – Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף