עורך דין תהליך גירושין
עורך דין תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

דרך אבא הלל 12,
רמת גן

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

הליך גירושין מהיר

הליך גירושין מעצם טבעו אורך זמן רב. כיוון שהוא מורכב מסוגיות רבות ושונות, הרי שהתמשכות התהליך תלויה במידה רבה ברצונם המשותף של בני הזוג לסיים את התהליך במהירות, וכן במורכבות הסוגיות שבמחלוקת.

הליך גירושין מהיר

הליך גירושין מהיר יכול להתבצע בכמה מישורים, אולם הוא תלוי קודם כול בבני הזוג עצמם ובנכונותם לפנות לאפיקים נוספים המקבילים להגשת התביעה בערכאות השונות.

במה תלויה האפשרות להליך גירושין מהיר?

1.יחסי בני הזוג בני זוג המגיעים לתהליך הגירושין מתוך ראייה משותפת ורצון משותף לסיימו במהירות, ישכילו לנצל את האפיקים להליך גירושין מהיר, ביתר שאת. אם בני הזוג מסוכסכים ביניהם ותוקעים "מקלות בגלגלים" אחד לשני, הרי שהסיכוי להגיע להליך גירושין מהיר, הוא נמוך מאוד.

אם בני הזוג מתעלים מעל השיקולים הצרים שלהם ומתחשבים ברצונם לשמור גם בעתיד על יחסים תקינים, ולו רק לטובת הילדים המשותפים, הרי גם זה תורם רבות להתקיימותו של תהליך גירושין מהיר.

2. הנושאים שבמחלוקת היפרדות של בני זוג מצריכה פתרון לסוגיות שונות ורבות: משמורת ילדים, מזונות אישה, חלוקת רכוש, הסדרי ראייה ועוד. כל עוד הסוגיות העיקריות אינן מוסכמות בין בני הזוג, הרי שמשך הגירושין יתארך. כל סוגיה שתקבל מענה מפורט עוד בטרם פתיחת ההליך המשפטי, תקצר במידה ניכרת את התמשכות ההליכים המשפטיים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

3. מורכבות הסוגיות שבמחלוקת ברור כי בני זוג ללא ילדים או ללא רכוש רב, יגיעו להסכמות בצורה קלה יותר וממילא הליך הגירושין שלהם יהיה מהר יותר.

4. הערכאה המשפטית שקנתה סמכות אם בני הזוג פנו לבית הדין הדתי, יתכן מאוד שהם יופנו להליך של "שלום בית" שבמסגרתו יחויבו בני הזוג לנסות ולהשלים ביניהם. הליך זה אורך זמן וסביר כי משך הגירושין יתארך באופן ניכר.

קיומו של הסכם ממון – הסכם ממון מטרתו לעגן את ההסכמות שאליהן הגיעו בני הזוג באשר לחלוקת הרכוש המשותף בעת פירוק התא המשפחתי. כשמו כן הוא, ההסכם עוסק אך ורק בענייני רכוש ואינו נותן פתרון לשאר הסוגיות העולות בעת הגירושין. אולם כיוון שהנושאים הממוניים הם בדרך כלל מעיקרי הסכסוך בין בני הזוג, הרי שהסכם ממון בתוקף והחלתו על גירושי בני הזוג, יקצרו בצורה משמעותית את משך ההליך המשפטי שכן הסוגיות הממוניות כבר הוסדרו בעבר.

הליך גירושין מהיר – יחידות הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה

בני זוג הפותחים בהליך גירושין בבית המשפט לענייני משפחה, מופנים ליחידת הסיוע שליד בית המשפט שמטרתה לסייע לזוג להגיע להסכמות הדדיות, ליישב את הסכסוך או להאיצו.

היחידה מורכבת מאנשי מקצוע שונים: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים משפחתיים ועוד. היחידה מעניקה שירותים שונים וביניהם:

  1. ייעוץ פסיכולוגי זוגי
  2. ייעוץ לילדי בני הזוג
  3. סיוע בגיבוש הסכמות והחלטות משותפות

אם בני הזוג מגיעים ליחידת הסיוע מתוך כוונה לנצלה ולהפיק ממנה את המירב, הרי שקיים סיכוי גבוה כי יצליחו להגיע להסכמות אשר יסייעו להליך גירושין מהיר, ולפעמים גם לסיום הסכסוך הזוגי.

חשוב להדגיש כי כל המידע שנמסר במסגרת הפגישות ביחידת הסיוע, אינו חלק מתביעת הגירושין ואינו יכול לשמש כראיה במשפט ולסייע לצד זה או אחר.

הפנית בני הזוג ליחידת הסיוע היא עפ"י חוק אשר אינו מאפשר הגשת תביעת גירושין ללא ניצול שירותי יחידת הסיוע.

הליך גירושין מהיר – בסיוע עורך דין מגשר

זוגות רבים נעזרים בשירותיו של עורך דין מגשר. מטרת הפנייה היא לרתום גורם אובייקטיבי ומקצועי אשר יסייע לבני הזוג להעלות על הכתב את כל ההסכמות שהגיעו אליהן, ואם לא הגיעו, יסייע להם להגיע להסכמות – לגבש אותן למסמך מחייב ולנסח הסכם גירושין.

בדרך כלל הפגישה הראשונה  מוקדשת להכרת בני הזוג ולתיאום ציפיות. לאחר מכן תיתכן פגישה אישית עם כל אחד מבני הזוג כדי לשמוע את הצד שלו בעניין מבלי להיות מופרע. לאחר הבנת צורכי בני הזוג והעניינים שבמחלוקת, ניתן לבנות את הליך הגישור הספציפי לבני הזוג.

הסכם זה חייב לכלול בתוכו את כל הנושאים הכרוכים בהליך גירושין. העדר הסכמה בנושא עקרוני, עלולה לגרום לפסילת ההסכם בידי הערכאה השיפוטית הנדרשת לאשרו. הסכם גירושין אשר מקפח צד אחד באופן מובהק או שמקפח את זכויות ילדי בני הזוג, ייפסל.

בדרך כלל אורך הליך הגישור בין 8-6 פגישות בנות שעה, כאשר משך הזמן בין פגישה ופגישה נועד לאפשר לבני הזוג לעכל את הדברים ולהחליט על הצעד הבא. משך הזמן הסביר לגיבושו של הסכם גירושין אורך כחודש וחצי, ולאחריו הוא מועבר לאישור בית המשפט או בית הדין. ככלל, בני זוג שבחרו במסלול של ייעוץ עורך דין מגשר, יש סיכוי טוב שיסיימו את הליך הגירושין המהיר בתוך 4-3 חודשים.

לסיכום: היתכנותו של הליך גירושין מהיר היא בידי בני הזוג. לרשותם מספר ערוצים בטרם הגשת התביעה אשר בניצול נכון, יסייעו להליך גירושין מהיר. רצון הדדי, נכונות ופתיחות יובילו להצלחה. מוכנות לסיוע של יחידות בית המשפט או התייעצות עם עורך דין מגשר – יבטיחו הליך גירושין מהיר ומוצלח.

הליך גירושין מהיר - שאלות נפוצות האם הליך גירושין מהיר הוא בהכרח יעיל וטוב?

לא. הליך גירושין יכול להיות גם מהיר מדי, למשל – אם אחד מבני הזוג מנצל את העובדה שבן זוגו רוצה להתגרש מהר ככל האפשר – וגורם לו לוותר על דברים משמעותיים ביותר כמו מפגשים עם הילדים, כספים וזכויות פנסיוניות, וכן גורם לו להסכים לסכום מזונות שאינו פרופורציונלי ביחס להכנסתו וכיוצא באלה.

מה בני הזוג צריכים לעשות ביחד כדי שהליך הגירושין יהיה מהיר ויעיל?

על בני הזוג להגיע למספר החלטות, למשל: כיצד הרכוש המשותף שלהם יתחלק ביניהם לאחר הגירושין. כדי להגיע להחלטה משותפת והוגנת בנושא, על בני הזוג לאסוף מסמכים באשר להכנסות ולהוצאות שלהם, וכן באשר לרכושם באופן ממוקד ככל האפשר, על מנת לוודא שאף אחד מבני הזוג לא מסתיר מבן הזוג השני כל מידע שהוא. בנוסף, אם לבני הזוג יש ילדים משותפים, חשוב שיקבעו בני הזוג מתי הילדים ישהו בחברתו של כל הורה.

מה כל אחד מבני הזוג צריך לעשות כדי שהליך הגירושין מבן זוגו יהיה מהיר ויעיל?

כל אחד מבני הזוג, צריך לחשוב, עד כמה שניתן, איך חייו האישיים ייראו לאחר הגירושין: באיזה אופן הוא רוצה שילדיו יראו את הקשר בינו לבין ההורה השני שלהם לאחר הגירושין, היכן יגור, היכן יעבוד, מה צפוי להיות מצבו הכלכלי, וכיצד ייכנס למערכת יחסים חדשה.

על מה חשוב שבני הזוג ישמרו במהלך הליך הגירושין שלהם, גם אם הוא מהיר?

גם וייתכן שאף בעיקר אם הליך הגירושין הוא מהיר, חשוב שבני הזוג יכבדו ויעריכו זה את זה במהלך הליך הגירושין (וחשוב מאוד, במיוחד אם לבני הזוג ילדים משותפים, שישמרו על ההערכה והכבוד הדדיים גם לאחר שיתגרשו באופן סופי). הדבר יוצר אמון בין בני הזוג המתגרשים, מה שמגביר את הסיכוי שלהם להגיע לפשרות, ומפחית את הפגיעה הכלכלית והרגשית בכל אחד מבני הזוג וכן את הפגיעה בילדיהם המשותפים.

*יובהר בזאת כי האמור באתר תהליך גירושין אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף