Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  גירושין: הסדרי ראיה לסבא וסבתא

  הליך הגירושין הוא הליך מורכב ומסובך לכל הדעות. הפרידה של בני הזוג משפיעה באופן ניכר על חייהם האישיים של בני הזוג, על ילדיהם המשותפים, על המשפחה ועל הסביבה הקרובה. כחלק מההשפעות הנגזרות מערכות היחסים המשפחתיות עוברות גם הן שינוי ניכר ואנחנו עוברים מהשאלה איך מתגרשים לשאלה איך חיים אחרי הגירושין. בתוכן גם מיקומם של הסבא והסבתא אל מול בני הזוג ואל מול נכדיהם.

  תוכן עניינים

  הסדרי ראיה

  במסגרת התחומים שמסדירים בני הזוג בהליך הגירושין מוסדר גם נושא הילדים. ביחס לילדים נדרשים בני הזוג לעסוק בתשלום המזונות– שיעורם, מועד התשלום ואופן התשלום. כמו כן, עוסקים ההורים בנושא המשמורת ואופייה – האם תהיה משותפת, בלעדית לאחד ההורים או חלקית. כנגזרת של המשמורת נקבעים גם הסדרי הראיה.

  הסדרי ראיה מכונים גם הסדרי שהות והם מגדירים את זמני הלינה והשהות של הילדים אצל כל אחד מהוריהם. ההסדר הנהוג בישראל הוא שההורה שאינו בעל המשמורת ישהה עם ילדיו בין פעם לפעמיים במהלך השבוע, ובנוסף בכל סוף שבוע שני לסירוגין. בחגים ובחופשים תהיה חלוקה שונה בהתאם לצרכי הילדים וליכולתם של ההורים.

  הסדרי ראיה לסבא וסבתא

  לפי החוק, האפוטרופסות הבלעדית על הילדים שמורה להוריהם הביולוגיים והיא מקנה להורים חובות וזכויות ביחס לילדיהם. במקרה של גירושין וכאשר ההורים לא גרים תחת קורת גג אחת, אחד ההורים יקבל משמורת והשני את הסדרי השהות. מכוח הסדר זה יוכל ההורה לקחת את הילד כאשר הוא שוהה במחיצתו לאן שיחפוץ, לרבות ביקורים אצל הסבר והסבתא.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כאשר ההורה שקיבל את המשמורת נפטר או מאבד יכולת לטפל בילד, קיימת אפשרות להעברת האפוטרופסות לסבא והסבתא בכפוף להסכמה של ההורה השני ולהכרעה משפטית. אך באם ההורים בעלי יכולת לגדל את הילדים ולטפל בהם בהתאם להסדרים שנקבעו, נראה שלסבים ולסבתות אין שום מעמד מוגדר בחיי הקטין.

   אולם, בשל העובדה שכחלק מהדיון על הסדרי הראיה נכנס השיקול של טובת הילד- יש לכך יכולת השפעה על ההכרעה גם ביחס לסבים והסבתות.

   עקרון טובת הילד

   בחוק נקבע כי אחד השיקולים המרכזיים שצריך שופט להעמיד לנגד עיני השופט בעת מתן הכרעה הוא טובתו של הילד. לכל קטין עומדת זכות שימלאו את צרכיו הבסיסיים וישמרו על בריאותו הגופנית והנפשית תוך דאגה להתפתחותו. בית המשפט בבואו להכריע בסוגיות בעלות השפעה על עתידו של ילד יכריעו כאשר טובתו תהיה השיקול המכריע והראשון במעלה.

   דיון בעקרון זה עשוי להוביל את בית המשפט להכריע כי התרת הקשר בין הילד לסביו עלול לפגוע בו ולמנוע את מימוש טובתו האישית. על כן באם יראה בית המשפט בכפוף להמלצות מקצועיות ובהתאם לשיקול דעתו שהמפגש של הילד עם סבו וסבתו הם חלק בלתי נפרד ממימוש טובתו האישית- ייתכן שיחליט לפסוק על קיום הסדרי ראיה גם עבור הסבא והסבתא.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף