Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  הסדרי שהות של ילדים להורים גרושים בתקופת החגים

  גירושין בין בני זוג היא כמעט תמיד פעולה קשה ומורכבת, על אחת כמה וכמה אם לזוג המתגרש יש ילדים משותפים, ובפרט אם הם ילדים קטנים. הרי במקרים רבים, ישנם חילוקי דעות בין בני הזוג המתגרשים באשר להסדרי השהות של ילדיהם. מאמר זה יעסוק בהסדרי שהות של ילדים להורים גרושים בתקופת החגים.

  הסדרי שהות של ילדים להורים גרושים בתקופת החגים

  תוכן עניינים

  חשוב להסדיר את עניין שהות הילדים בתקופת החגים – מראש

  במקרים רבים, כשזוגות מתגרשים, הם מסדירים את הנושא של משמורת ילדיהם רק באשר לימי חול ולסופי שבוע, ולא בכל הנוגע לחגים ולחופשות. במקרים רבים כאלה, כאשר מתקרב/ת חג או חופשה מיוחדת, מתנהל ויכוח קשה וסוער בין בני הזוג הגרושים (כאשר לרוב, כל אחד מבני הזוג דורש שבחג/החופשה המתקרב/ת, ישהו הילדים במחיצתו שלו), דבר המחריף את היחסים ביניהם ויכול בהחלט להשפיע גם על מצב-רוחם של ילדיהם.

  לכן, חשוב שכשבני זוג מתגרשים מסדירים את נושא משמורת הילדים, הם יתייחסו מראש גם לנושא החגים והחופשות, ולא יחכו עד לחג/לחופשה כדי לנסות ולקבוע היכן ישהו ילדיהם המשותפים. רצוי שבני הזוג המתגרשים יעשו זאת בדרך של הסכמה הדדית, ואם לא יצליחו לעשות כן – הם יצטרכו לפנות לערכאה שיפוטית שתקבע בעצמה את זמני שהות הילדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם זמני השהות הנכונים לתקופת החגים?

   בחוק ובפסיקה לא מוגדרים זמני שהות מסוימים לתקופת החגים, המחייבים את כל הזוגות הגרושים לפעול על פיהם.

   ואולם, ישנם דגשים מסוימים שהתחשבות בהם עשויה בהחלט להפחית את הסיכוי להחרפת היחסים בין ההורים ולפגיעה במצב-רוחם של הילדים: למשל, כאשר מדובר בחגים ארוכים, כמו סוכות ופסח – מומלץ שבחצי הראשון של החג יהיו הילדים בחזקת הורה מסוים, ובחצי השני של החג – בחזקת ההורה השני. כמו כן, אם, לדוגמא, בחצי הראשון של סוכות, היו הילדים עם האם, כדאי שבחצי הראשון של פסח, יהיו הילדים עם האב.

   בנוסף, מומלץ שבכל שנה, זהות ההורה שבחזקתו היו הילדים באותו חג – תשתנה. כך, לדוגמא, אם את ראש השנה האחרון בילו הילדים במחיצת אביהם, הרי שאת ראש השנה הבא מומלץ שהילדים יבלו במחיצת אמם.

   אחד מההורים הפר את זמני שהות הילדים בתקופת החגים – מה ניתן לעשות?

   אם אחד מההורים מבלה במחיצת ילדיו את אחד החגים שבו הילדים אמורים להיות עם ההורה השני, מדובר בהפרה של זמני השהות. במקרים כאלה, יכול ההורה השני לפנות לערכאה השיפוטית שדנה בנושא משמורת הילדים (ביד"ר או ביהמ"ש לענייני משפחה), ולבקש שתטיל קנס כספי על ההורה המפר.

   בנוסף, ניתן לבקש פיצוי כספי מאותה ערכאה, שכן ייתכן וההפרה גרמה להורה השני (שהניח שההורה המפר יכבד את זמני השהות שנקבעו, ולכן תכנן את לוח-הזמנים שלו בצורה מסוימת), להוציא הוצאות מיותרות.

   לסיכום, חשוב שכשזוגות מתגרשים ומסדירים את נושא משמורת הילדים, הם יתייחסו מלכתחילה גם לנושא החגים והחופשות. כשמדובר בחגים ארוכים, מומלץ שבחצי הראשון של החג יהיו הילדים בחזקת הורה מסוים, ובחצי השני – אצל ההורה השני. בנוסף, אם הילדים חגגו חג מסוים עם אביהם – מומלץ שבשנה שלאחר מכן הם יחגגו את אותו חג עם אמם, ולהיפך.

   אם אחד ההורים הפר את זמני שהות הילדים בתקופת החגים, יכול ההורה השני לבקש מהערכאה השיפוטית הרלוונטית להטיל קנס כספי על ההורה המפר, ואם ההפרה גרמה לו להוציא הוצאות מיותרות – לבקש גם פיצוי כספי.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף