Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  זכות הירושה של ידועה בציבור [מדריך משפטי]

  האם אני ובן זוגי נחשבים ידועים בציבור? מהם החסרונות מבחינה משפטית של ידועים בציבור? האם לידועה בציבור עומדות זכויות בירושת בן זוגה? ומה קורה בזוגיות עם גבר נשוי?

  בשאלות אלו ואחרות הנוגעות לזכות הירושה של ידועה בציבור, נעסוק במאמר זה.

  זכות הירושה של ידועה בציבור [מדריך משפטי]

  תוכן עניינים

  מהי ידועה בציבור?

  ההגדרה של ידועה בציבור היא יציר הפסיקה.

  בפסיקה נקבע כי ידועים בציבור הם בני זוג שהחליטו לקיים זוגיות, בית ואורח חיים משותפים כבני זוג נשואים לכל דבר ועניין, אולם ללא מימוש מוסד הנישואים נישואין כדת משה וישראל. (עמ"ש, 1714-09-13, ק. ש. נ' ע. א. פ, בית משפט לענייני משפחה תל אביב-יפו).

  לאורך השנים, הגדרת ידועים בציבור הורחבה וכיום, מספיק להוכיח מאמץ משותף ואורח חיים תקין בכדי להעיד על כוונת שיתוף בנכסים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם בת זוג תוכר כידועה בציבור גם ללא ניהול משק בית וחיים משותפים?

   במקרים חריגים בית המשפט יכיר בבני זוג שהתגוררו בדירות נפרדות כבני זוג שניהלו משק בית משותף. מבחן המגורים המשותפים, הוא מבחן אחד משלל גורמים אותם בית המשפט בוחן בעת קביעתו, בניהם כלל ההתנהלות של בני הזוג וחייהם המשותפים בפן הכלכלי ובפן הרגשי.

   ככל שיוכח כי בני זוג קיימו חיים משותפים כלכליים ורגשיים, על אף שהתגוררו בדירות נפרדות, בית המשפט עשוי להכיר בהם כידועים בציבור.

   האם קיימת זכות ירושה לידועה בציבור?

   כן.

   כשקיימת צוואה מצד בן הזוג, הידועה בציבור תהא זכאית לרשת חלקה בצוואה, לפי צוואת המנוח. במקרים בהם בן הזוג לא הותיר אחריו צוואה, הידועה בציבור תירש את חלקה בירושה של בן זוגה כאילו היו נשואים, אם בני הזוג עומדים בתנאים המנויים בסעיף 55 לחוק הירושה:

   • לא היו נשואים זה לזו כדת וכדין.
   • בשעת מותו של המוריש אף בן זוג לא היה נשוי לאדם אחר
   • קיימו חיי זוגיות ומשק בית משותף
   • המוריש לא הותיר אחריו צוואה אחרת.

   האם ניתן לבטל את זכות הירושה של ידועים בציבור?

   כן.

   • עריכת צוואה – דרך המלך לביטול זכות הירושה על פי דין. תפקיד הצוואה הוא למנוע מצב בו הידועה בציבור דורשת את ירושת המוריש על אף שלא היה מעוניין בכך.
   • הסכם חיים משותפים – דרך נוספת לביטול זכות הירושה, על פי כלל, הסכם חיים משותפים לא משמש כתחליף צוואה ולא יכלול הוראות לאחר המוות, עם זאת נקבע בפסיקה כי בהסכמת הצדדים ניתן לקבוע במשותף כי הוראות סעיף 55 לחוק הירושה לא יחולו בעניינם. כלומר, הוראות בהסכם החיים המשותפים גוברות על הוראות סעיף 55 לחוק הירושה ואם כך נקבע בהסכם, לבת הזוג לא תהיה זכויות בירושת בן זוגה המנוח.

   זכויותיה של ידועה בציבור בדירת המגורים של בן זוגה המנוח

   הלכת השיתוף – קובעת כלל לפיו רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני זוג ייחשב כרכוש משותף השייך לשניהם באופן שווה, אלא אם ישנן ראיות ברורות לכוונה אחרת.

   ידועה בציבור עשויה להיות זכאית לרשת מחצית דירת מגורים בהם התגוררו בני הזוג, בהתאם להלכת השיתוף ובמסגרת איזון המשאבים בין בני הזוג גם אם הדירה הייתה רשומה על שם בן הזוג בלבד ובתנאי שתוכיח את היותה ידועה בציבור לפי תנאי הסף שבסעיף 55 לחוק הירושה.

   כמו כן, סעיף 11 לחוק הירושה, קובע תנאים מצטברים שבהתקיימותם הידועה בציבור עשויה לרשת חלקו של בן זוגה בדירת המגורים –

   • התגוררה עם בן זוגה במשך 3 שנים לפחות לפני פטירתו בדירת המגורים.
   • בעת פטירת בן הזוג, בני הזוג גרו באותה דירה או בחלק ממנה.
   • במקרים בהם בן הזוג לא הותיר אחריו ילדים, צאצאים או הורים.

   יצוין, כי נטל ההוכחה הוא על הידועה בציבור.

   ידועה בציבור עשויה להיות זכאית לרשת מחצית דירת מגורים בהם התגוררו בני הזוג

   לסיכום, ככל שבן זוגך הלך לעולמו ואת לא בטוחה בזכויותייך, זכרי כי כיום, בהיבטים מסוימים ידועים בציבור ובני זוג נשואים שווים בזכויותיהם באשר לירושת נכסי המנוח.

   עם זאת, בהיותך ידועה בציבור, נטל ההוכחה הוא עלייך. פני לייעוץ של עורך דין גירושין לעזרה בכדי להוכיח זכאותך בירושת בן זוגך ותמצי את מלוא זכויותייך המגיעות לך מחייכם המשותפים!

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף