Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  טופס פתיחת הליך גירושין

  החוק הישראלי קובע כי הערכאה היחידה המוסמכת לדון בגירושין בני זוג יהודים, היא בית הדין הרבני. יחד עם זאת, שאר הסוגיות הכרוכות בתביעת הגירושין, כמו חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, עשויים להידון בבית המשפט למשפחה הקונה לו סמכות ייחודית אם תביעה מקבילה לא הוגשה לבית הדין הרבני בטרם הוגשה בבית המשפט.

  יודגש כי למרות שהתביעה בבית  המשפט מכונה "תביעת גירושין", הרי שהיא עוסקת רק  בסוגיות הכרוכות בגירושין ולא במעשה הגירושין עצמו הנתון לסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני.

  תוכן עניינים

  פתיחת תיק גירושין בבית הדין כרוכה במילוי טפסים שונים ובתשלום אגרה:

  דגשים בטופס פתיחת הליך גירושין בבית הדין הרבני

  בית הדין הקונה סמכות מקומית בתביעת הגירושין הוא בית הדין הנמצא במקום המגורים האחרון המשותף של בני הזוג.

  מגיש תביעת הגירושין בבית הדין רשאי לכרוך בתביעתו אחד או יותר מהנושאים הבאים:

  1. מזונות ילדים

  2. חלוקת רכוש משותף של בני הזוג

  3. מזונות אישה

  4. הסדר שהות ומשמורת ילדים

  במסגרת טופס פתיח הליך גירושין, ניתן להגיש גם בקשות לצווי עיקול, צו עיכוב יציאה מן הארץ, צו הרחקה וכל צו אחר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כל המידע המפורט בטופס פתיחת הליך גירושין הנקרא "טופס פתיחת תיק גירושין הכרוך בגירושין", גלוי לצד השני ומועבר לידיעתו.

   לטופס פתיחת הליך גירושין יש לצרף:

   1. צילום תעודת זהות של התובע

   2. צילום תעודת נישואין

   3. צילום כתובה

   4. כתב תביעה

   לאחר שהטופס מוגש למזכירות בית הדין, נקבע מועד לדיון בנוכחות שני הצדדים ועורכי דינם, אם הם מיוצגים.

   הפרקים העיקריים בטופס פתיחת הליך גירושין בבית הדין הרבני

   לאחר מילוי כל הפרטים האישיים של התובע והנתבע, מופיעים הפרקים המהותיים בטופס פתיחת הליך גירושין:

   פרק 5 – "פירוט אודות נישואין": בפרק זה על התובע למסור פרטים שונים הנוגעים לחיי הנישואין שלו: האם הצדדים גרים בנפרד, האם הוגשו בעבר תלונות במשטרה, האם הוגשו תביעות הכרוכות בענייני הגירושין, האם נערכו ניסיונות גישור בין הצדדים, האם מגיש התביעה מוכן להשתתף בניסיונות גישור ועוד.

   פרק 6 –  "סיבות לתביעת הגירושין": אם תביעת הגירושין הוגשה בהסכמת שני הצדדים, הרי שעילת הגירושין פחות משמעותית. אולם אם התביעה הוגשה באופן חד צדדי, הרי שעילת הגירושין חייבת להיות מוכרת בהלכה היהודית כעילה המצדיקה גירושין. למשל:

   1. מומים מולדים או נסתרים – אם אחד מהצדדים טוען כי הצד שכנגד הסתיר ממנו מום מולד המשפיע על חיי הנישואין ואיכותם, הרי שזו עילה, שאם מתברר כי היא נכונה, מוכרת בהלכה כעילה המצדיקה גירושין.

   2. אם הבעל טוען שאשתו מסיתה אותו לעבור עבירות חמורות מן התורה, זו עילת גירושין.

   3. בעל הטוען כי אשתו בגדה בו, הרי שהיא אסורה לבעלה ולבועלה והפתרון היחיד הוא מתן גט. יחד עם זאת, נדרשת הוכחה ברורה כמו צילומים או הקלטות או הודאה של האישה במעשה הבגידה ע"מ שבית הדין יקבל את עילת הגירושין.

   4. בניגוד לבגידת האישה, בעל שבגד, ייתכן שבית הדין יחליט כי יש לתת סיכוי לשלום בית אם נוכח כי הבעל מביע חרטה והאישה מוכנה לנסות הליך שכזה. בעל שפתח בתביעת גירושין, חייב בכתובתה של אשתו ואף במזונותיה.

   בשל כך, על הצד מגיש התביעה לשקול היטב את עילת הגירושין שמציין בטופס והאם יש בידיו את ההוכחות הנדרשות, לנטען.

   פרק 7 –  פרטי הרכוש והנכסים: אם בית הדין קנה לו סמכות לדון בעניינים הרכושיים, הרי בפרק זה יש למלא את כל פרטי נכסי בני הזוג: נדל"ן, עסק, כלי רכב, חסכונות, קופות גמל, פנסיה וכל נכס אחר. הרכוש המשותף של בני הזוג נחלק ביניהם עפ"י חוק יחסי ממון שאף בית הדין פוסק על פיו, במרבית המקרים. בפרק זה יש לפרט גם את חובות בני הזוג הנחלקים ביניהם כדרך שהנכסים נחלקים.

   פרק 8 – מזונות אישה: אם מגיש התביעה כורך את ענייני מזונות האישה או מזונות ילדים ומדורם, עליו לפרט בפרק זה את ההכנסות, הכנסות ממקורות שונים, הוצאות צפויות, בקשה לפסיקת מזונות.

   פרק 9 – מזונות ילדים קטינים ומדורם:  בפרק זה על מגיש הבקשה לפרט את שמות הילדים וההוצאות הכרוכות בגידולם, האם שולמו סכומים למזונותיהם ומה הבקשה מבית הדין.

   פרק 10 – ענייני הילדים הקטינים: בפרק זה יש לפרט את הסדרי הראייה המתבקשים, הסדר שהות וכל ענייני חינוך הילדים.

   טופס פתיחת הליך גירושין בבית המשפט למשפחה

   כאמור, בית המשפט מוסמך לדון בעניינים הכרוכים בתביעת הגירושין. כל נושא חייב להיות מוגש בצורה של כתב תביעה נפרד: מזונות ילדים, משמורת ילדים, מזונות אישה, חלוקת רכוש. חשוב לציין כי שלב ראשון הכרחי עוד בטרם הגשת התביעה, הוא הגשת "בקשה ליישוב סכסוך" במסגרתו נעשה ניסיון לסיים את הסכסוך בדרכי שלום. בקשה זו היא חובה עפ"י חוק וקודמת לתביעות הכרוכות בתביעות הגירושין.

   ובקצרה: הערכאה המוסמכת לדון בתביעת גירושין, היא בית הדין הדתי. טופס פתיחת תיק גירושין והכרוך בגירושין מפרט את כל הנושאים שנכרכו בתביעת הגירושין, אם נכרכו. אם נושאים אלו נדונים בבית המשפט, הרי שיש להגיש תביעה נפרדת בגין כל נושא ונושא, זאת לאחר מיצוי הליך יישוב סכסוכים.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף