Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (מדריך משפטי)

  תהליך קבלת מעמד חוקי בישראל לבני זוג זרים שנישאו לאזרחים ישראלים עלול להיות מורכב ומאתגר. הבנת הדרישות והנהלים חיוניים להגשת הבקשה והצלחתה.

  בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (מדריך משפטי)

  מאמר זה נועד להקנות מידע לאלה המעוניינים לבסס את מעמדם בישראל, תוך סקירת התנאים שיש לעמוד בהם, הליך הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים. המאמר באדיבות צוות משרד דקר פקס העוסק בדיני הגירה.

  תוכן עניינים

  תנאים לקבלת מעמד בישראל לבן זוג נשוי לישראלי

  חוק האזרחות, התשי"ב-1952 (להלן:"חוק האזרחות"), קובע, כי בן זוג זר של אזרח ישראלי זכאי לקבל מעמד בישראל, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. לפני שנצלול לתהליך הגשת הבקשה, חשוב להבין את הדרישות הכלליות והתנאים הספציפיים שעליהם לעמוד בני זוג זרים שנישאו לאזרחים ישראלים.

  כדי להיות זכאי למעמד בישראל:

  על בני הזוג להיות נשואים כחוק, ובן הזוג הזר חייב להתגורר בישראל בהיתר כניסה תקף.

  על בני הזוג להוכיח מערכת יחסים אותנטית ויציבה, תוך שהם חיים יחד במגורים משותפים בישראל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   על בן הזוג הזר לעמוד במספר תנאים כדי לקבל מעמד בישראל:

   1. דרישת גיל: בן הזוג הזר חייב להיות לפחות בן 21 בעת הגשת הבקשה. אם לזוג יש ילדים, גם בן הזוג הישראלי חייב להיות לפחות בן 21.
   2. רישום פלילי: לבן הזוג הזר אין עבר פלילי.
   3. מצב בריאותי: בן הזוג הזר לא אמור לסבול ממחלות מדבקות שעלולות להוות איום על בריאות הציבור.
   4. תמיכה כלכלית: בן הזוג הישראלי חייב להוכיח יכולת כלכלית לפרנס את בן זוגו הזר לאורך כל תהליך הבקשה ולאחר קבלת מעמד בישראל.5
   5. שליטה בשפה: על בן הזוג הזר להוכיח ידע בסיסי בשפה העברית, בין אם באמצעות מעבר קורס בשפה העברית ובין אם באמצעות מעבר בהצלחה של בחינת שליטה בשפה העברית.

   הליך הגשת הבקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי

   בן הזוג הזר יכול להגיש את הבקשה להסדרת מעמדו בישראל בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריו. הבקשה תידון על ידי ועדת מעמד אישי במשרד הפנים.

   בן הזוג הזר יכול להגיש את הבקשה להסדרת מעמדו בישראל בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה

   מסמכים נדרשים להגשת הבקשה

   לצורך הגשת הבקשה, על בן הזוג הזר להמציא את המסמכים הבאים:

   • טופס בקשה להסדרת מעמד בישראל לבן הזוג הזר של אזרח ישראלי.
   • תעודת נישואין שהונפקה על ידי רשות מוסמכת במדינה שבה נערכו הנישואין.
   • תעודת לידה של בן הזוג הזר.
   • דרכון בתוקף של בן הזוג הזר.
   • אישור על כניסה ושהייה בישראל עבור בן הזוג הזר.
   • תצהיר של בן הזוג הישראלי המאשר את הנישואין והעובדות הרלוונטיות.
   • טופס הצהרת בריאות מלא עבור בן/בת הזוג הזרים, יחד עם כל הבדיקות הרפואיות הנדרשות.
   • אישור משטרה על העדר רישום פלילי עבור בן/בת הזוג הזרים ממדינת מוצאם ומכל מדינה אחרת שבה התגוררו במשך יותר משישה חודשים בעשר השנים האחרונות.
   • מסמכים המוכיחים את יכולתו של בן/בת הזוג הישראלי לפרנס את בן/בת הזוג הזרים, כגון תלושי שכר, דפי חשבון בנק ודוחות מס הכנסה.
   • הוכחה לשליטתו של בן/בת הזוג הזרים בשפה העברית, בין אם באמצעות תעודת קורס או תוצאת מבחן שליטה בשפה.

   במקרים מסוימים, ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים, כגון תצהירים, מסמכי בית משפט או הוכחה למעמד משפטי קודם בישראל. חיוני להתייעץ עם משרד רשות האוכלוסין וההגירה או עם עורך דין לענייני הגירה כדי להבטיח שכל המסמכים הנדרשים ייכללו בבקשה.

   סיכום

   הגשת בקשה למעמד בישראל עבור בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי היא הליך מורכב וארוך. חשוב לצרף את כל המסמכים הנדרשים, שכן בקשות לא שלמות או לא מדויקות עלולות לגרום לעיכובים או לדחיות. על מנת לייעל את התהליך ולמקסם את התוצאות, מומלץ לפנות לעורך דין לענייני הגירה. עורך הדין יבדוק את סיכוייכם, יגיש בעבורכם את הבקשה וילווה אתכם לאורך כל הדרך.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר תהליך גירושין – Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף