Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  תהליך גירושין ברבנות

  בני זוג יהודים המעוניינים לפתוח תיק גירושין, יכולים לעשות זאת באחת משתי הערכאות הבאות: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הדתי (רבנות).

  בית המשפט מוסמך לדון בכל העניינים הרכושיים, ענייני משמורת ועוד, אולם אם מגיש התביעה כרך את הנושאים הללו בתביעת גירושין שהגיש ברבנות, אזי בית הדין הוא שידון בעניינים אלו. תהליך גירושין ברבנות, מתחיל בפתיחת תיק במזכירות בית הדין.

  תוכן עניינים

  למי כדאי לפתוח תהליך גירושין ברבנות?

  ישנה דעה רווחת בציבור לפיה בית הדין הרבני מחמיר עם האישה ונוטה לפסוק לטובת הבעל, כך שתמיד יהיה כדאי לאישה למהר ולהגיש את תביעת הגירושין בבית המשפט, בניגוד לבעל. דעה זו היא מוטעית. לכל תיק גירושין מאפיינים משלו ולא ניתן לומר מראש האם תהליך גירושין ברבנות, ייטיב עם צד זה או אחר. ניתן מספר דוגמאות להמחשה:

  1. לפי ההלכה היהודית, "אישה "עולה עמו ואינה יורדת עמו". כלומר אם האישה התרגלה לרמת חיים גבוהה, הרי גם אם ירד בעלה מנכסיו, הוא יחויב לשמור על רמת החיים שלה, ואף אם משתכרת האישה למחייתה. שכן בית הדין הנסמך על ההלכה היהודית, רואה כחובתו של הבעל לזון את אשתו ללא קשר למעשה ידיה. לעומת גישה זו, בית המשפט מתחשב באופן מובהק ביכולת ההשתכרות של האישה בבואו לקבוע את גובה דמי המזונות.

  2. אישה המוכיחה כי בעלה בגד בה, תצא וכתובתה בידיה. אישה שבגדה בבעלה, תפסיד את כתובתה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   3. לפי חוק יחסי ממון, רכושם המשותף של בני הזוג שנצבר במהלך חייהם, מחולק באופן שווה, למעט חריגים, ישנם מקרים שבהם בית הדין נוטה מהלכה פסוקה זו ומחליט בנסיבות העניין לחלק את הרכוש בצורה שונה. לפי ההלכה היהודית, בעליו הרשום של הנכס הוא הבעלים החוקי שלו.

   4. בן זוג המעוניין לנסות הליך של שלום בית, טוב אם יפנה בתביעתו לבית הדין, שכן אם בית הדין מתרשם כי קיים סיכוי להשכנת שלום, הרי שהוא מורה על הליך של "שלום בית" במסגרתו חייבים בני הזוג לנסות ולחזור לחיות כזוג נשוי.

   5. לפי ההלכה היהודית, קיימות עילות גירושין שרק בהתקיימם, תתקבל תביעת גירושין שהגיש צד מבני הזוג. אם עילת הגירושין אינה מוכרת והבעל הגישה, הרי שבית הדין עשוי לפסוק לו תשלום כתובה לאשתו כיוון שהוא הגורם הדומיננטי בהגשת תביעת הגירושין שאינה נסמכת על עילה מוכרת כגון מומים מולדים, בגידה ועוד.

   מהם הטפסים החשובים לפתיחת תהליך גירושין ברבנות?

   כצעד ראשון, על מגיש התביעה לשלם את האגרות הנוגעות לענייני התביעה, ניתן לשלמם בצורה מקוונת באתר בית הדין הרבני.

   הטופס המרכזי בתהליך גירושין ברבנות, הוא טופס "פתיחת תיק גירושין והכרוך בגירושין". טופס מפורט זה מכיל פרקים רבים שכל אחד מהם עוסק בנושא שונה בתביעת הגירושין. אל הטופס נדרש לצרף תעודת זהות, תעודת נישואין, כתובה, וכתב תביעה. אם הצד שהגיש את התביעה כורך את העניינים הממוניים בתביעתו, הרי שעליו לפרטם בפרקים הרלוונטיים.

   1. חלוקת רכוש – מהן תביעותיו של הצד מגיש התביעה
   2. הסדרי ראייה – בקשתיו של התובע כולל עמדתו בנושאי חינוך הילדים וכו'
   3. משמורת ילדים
   4. מזונות
   5. עילת התביעה – יש לצרף הוכחות חד משמעיות לעילת התביעה שעליה מתבססת הבקשה לגירושין

   טפסים נוספים מרכזיים בתהליך גירושין ברבנות, הם:

   1. טופס 4, הודעה לתובענה ליישוב סכסוך – הטופס מתייחס לתקופה שלאחר עיכוב ההליכים בעקבות בקשה ליישוב סכסוך. אם ישנם צווים דחופים שהוקפאו, ניתן לחדשם.
   2. טופס 5, בקשה לסעד זמני לשמירת המצב הקיים –הטופס עוסק ברשימת הסעדים הזמניים הנצרכים בתקופת הגירושין. למשל, אם קיים חשש שבן זוג יימלט מן הארץ, הרי שניתן להגיש צו עיכוב יציאה מן הארץ. אם יש חשש של נקיטת אלימות מצד בן הזוג שנגדו הוגשה תביעת הגירושין, ניתן להגיש בקשה לצו הרחקה.
   3. בני זוג שהגיעו להסכם גירושין, מחוץ לכותלי בית הדין, מגישים אותו לאישור באמצעות טופס "בקשה משותפת לגירושין". לאחר אישורו של בית הדין, ניתן הגט.

   תהליך גירושין ברבנות – טקס הענקת הגט

   בשלב הראשון, מבררים דייני בית הדין את שמות הצדדים, כינוייהם ושמות הוריהם, כדי שלא תיפול שגגה ובלבול עם זוגות אחרים. בשלב זה נעזרים הדיינים בעדים המכירים את בני הזוג. בשלב הבא מצהיר הבעל כי הוא מבטל את כל המודעות או דברים שאמר העלולים לגרום לפסילתו של הגט. לאחר מכן, סופר בית הדין כותב את הגט על גבי קלף בנוכחות עדים. הסופר מקריא את תוכן הגט, העדים חותמים עליו ושוב נעשית בדיקה של הפרטים האישיים של בני הזוג.

   השלב האחרון הוא מסירת הגט מהבעל לאשתו. האישה פותחת את ידיה ומקבלת את הגט מהבעל שקיבלו מהסופר. לאחר קבלת גט, סוגרת האישה את ידיה ומגביהה את הגט כאות שהבינה את משמעותו. לאחר קבלת הגט, קורע הדיין את קלף הגט כדי שלא ניתן יהיה למצוא בו טעות, את הקרעים טומן בתיק הגירושין. הזוג מקבל אישור גירושין ויוצא לדרכו החדשה.

   היכן להתגרש: ברבנות או בבית המשפט?

   הליך מתן הגט והכתובה, מתקיים בבית הדין הרבני בלבד. כמו כן, אם אחד מבני הזוג או שניהם חפצים בשלום בית, ניתן לנהל הליך זה רק בבית הדין הרבני.

   יתר ההליכים הנלווים לגירושין, יכולים להתנהל גם בבית המשפט וגם בבית הדין הרבני.

   בהסכמה של בני הזוג ניתן לנהל את כל ההליכים הנלווים לגירושין בבית הדין הרבני.

   בהעדר הסכמה, על בן הזוג לקנות סמכות לנהל את ההליכים בבית הדין הרבני, על ידי הגשת תביעה ראשון בבית הדין הרבני, וכריכתה לתביעת הגירושין כדין.

   חשוב לדעת:

   • הליכי משמורת אין צורך לכרוך על מנת לנהל אותם בבית הדין הרבני, ומספיק רק להקדים להגיש תביעה לבית הדין הרבני.
   • הליכי מזונות ילדים יכולים להתנהל בבית הדין הרבני בהסכמה בלבד, ולא ניתן לכרוך אותם לתביעת הגירושין בהעדר הסכמה (יצוין שזו ההלכה הנהוגה כיום, אך הנושא מצוי במחלוקת בין בית הדין הרבני הגדול לבית המשפט העליון).
   • הליכי מזונות אישה יתנהלו על פי הדין הדתי, גם בבית המשפט לענייני משפחה.
   • הליכי רכוש יתנהלו על פי הדין האזרחי, גם בבית הדין הרבני.

   המשמעות של גירושין בהסכמה ברבנות

   גירושין בהסכמה בבית הדין הרבני, יכולים לקצר את ההליך, להוזיל את העלויות באופן משמעותי ביותר ולחסוך עוגמת נפש לבני הזוג.

   הליך גירושין ללא הסכמה בבית הדין הרבני מצריך מבן הזוג המבקש להתגרש להוכיח עילת גירושין. הליך זה יכול לקחת זמן, ולעלות לא מעט כסף.

   בן הזוג נדרש לספק ראיות, לנהל חקירות ולהוכיח את טענותיו בדיונים, על מנת שבית הדין יתרשם שהגירושין מוצדקים, ויחייב את בני הזוג להתגרש.

   יתרה מכך, ללא הסכמה, המבקש להתגרש עלול להישאר נשוי, ולחיות שנים רבות כמסורב גט, מה שישליך על האפשרויות שלו להינשא מחדש, להביא ילדים לעולם ועוד.

   עלות ניהול תהליך הגירושין ברבנות

   עלות ניהול תהליך גירושין בבית הדין הרבני תלויה במספר גורמים עיקריים:

   1. הסכמה של בני הזוג – ככל שרמת ההסכמה בין הצדדים גבוהה יותר, כך עלות ניהול תהליך הגירושין בבית הדין הרבני תהיה נמוכה יותר.
   2. היקף ואופי הרכוש של בני הזוג – ככל שהיקף הרכוש רב יותר, וככל שההסכם מורכב יותר וכולל נכסים בעלי אופי ייחודי שמורכב יותר לחלק, כך עלות ניהול תהליך הגירושין תהיה גבוהה יותר.
   3. ניסונו של עורך הדין לענייני גירושין – עלות ניהול ההליך מושפעת גם מהוותק והניסיון של עורך הדין. חשוב לדעת שניהול הליך גירושין בבית הדין הרבני, שונה באופן מהותי מכל ניהול הליך משפטי אחר, ואף מניהול הליך בענייני גירושין בבית המשפט. לכן לניסיון של עורך הדין, יש משמעות רבה.

   לסיכום: תהליך גירושין ברבנות נפתח בהגשת תביעה למזכירות בית הדין. משולמות אגרות ומוגש כתב התביעה. לאחר בירור כל טענות הצדדים והכרעה בסוגיות שבמחלוקת, מתבצע טקס נתינת הגט לעיני עדים.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף