Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  הצלחה: הוכחנו שתנאי הסכם הממון היו חד צדדיים. הסכם הממון יבוטל!

  תקציר:

  בני זוג חתמו על הסכם ממון, לפיו הדירה שנרכשה מכספי האישה ונרשמה על שמה בלבד, הינה דירה משותפת. האיש לא טרח לשלם עבור רכישת הדירה, וגם לא עבור תשלומי המשכנתא.

  כאשר נפרדו הצדדים, כשנה לאחר רכישת הדירה, דרש האיש לקיים את הסכם הממון ולקבל את מחצית הדירה, על אף שלא עמד בהתחייבות לשלם את המשכנתא. בית המשפט קיבל את עמדתנו שהסכם הממון הוא מקפח באופן קיצוני וחריג, וקבע שהסכם הממון יבוטל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע:

   בני זוג שניהלו זוגיות פרק ב' פנו לחתום על הסכם ממון. בהסכם הממון נקבע בין היתר כי הדירה שהאישה רכשה ונרשמה על שמה בלבד, הינה דירה משותפת לכל דבר ועניין. האיש התחייב לשאת במחצית מסכום המשכנתא החודשית.

   עורך הדין הראשון אליו פנו בני הזוג סירב להיות שותף לעריכת הסכם הממון, מאחר שההסכם הינו חד צדדי, קיצוני ומקפח את האישה. הסכם הממון שלבסוף נחתם אצל עו"ד אחר, לא אושר מעולם בבית המשפט.

   לאחר חתימת הסכם הממון, האיש לא עמד בהתחייבויותיו לפי ההסכם. האיש שלא שילם עבור רכישת הדירה, גם לא שילם עבור הקמת המשכנתא, ולא שילם את מחצית תשלומי המשכנתא החודשיים, אלא סכומים נמוכים יותר.

   כשנה לאחר מכן נפרדו הצדדים. האישה שרצתה שהדירה אותה רכשה ממיטב כספיה תשאר בבעלותה בלבד, פנתה אלינו לקבל ייצוג משפטי, וביקשה לבטל את הסכם הממון המקפח את זכויותיה באופן חריג וקיצוני.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה:

   ביטול הסכם ממון אינו דבר של מה בכך. בית המשפט לא נוהג לבטל הסכמים שנחתמים בין בני זוג בקלות, אלא רק בנסיבות חריגות שמצדיקות זאת.

   נסיבות חריגות אלה הן קשות להוכחה, ולצורך כך יש להוכיח בראיות אובייקטיביות כי מי שחתם על הסכם הממון, עשה זאת עקב כך שהצד השני ניצל את חולשתו וכי תנאי ההסכם הינם גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

   ההישגים שלנו:

   1. הוכחנו שההסכם היה חד צדדי, קיצוני וקיפח את האישה באופן בלתי סביר.
   2. הוכחנו שהאישה הייתה במצב נפשי שהקשה עליה, בעת חתימת ההסכם, לקבל החלטות באופן סביר.
   3. הפרכנו את טענות האיש, לפיהן הוא העביר תשלומים עבור רכישת הדירה.
   4. הפרכנו את טענות האיש, לפיהן הוא שילם את המשכנתא כפי שהתחייב לכך בהסכם הממון.
   5. בית המשפט קיבל את עמדתנו שיש לבטל את הסכם הממון.
   6. משמעות ההחלטה היא שהסכם הממון המקפח לא יקוים וכי האישה תזכה בצדק להישאר בעלת הדירה אותה רכשה במיטב כספיה.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף