Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  תקנות יישוב סכסוך במשפחה [מדריך משפטי]

  שנים רבות גירושין התנהלו בערכאות המשפטיות, תוך שאלה המליצו למתדיינים לפתור את הסכסוך בדרכי שלום, וניסו להפנות אותם להליכי גישור, על מנת לחסוך זמן יקר, הן לבני המשפחה והן למערכת המשפט העמוסה לעייפה.

  תקנות יישוב סכסוך במשפחה [מדריך משפטי]

  בעשור האחרון נפל דבר בהליכי גירושין בין בני זוג, והמחוקק אמר את דברו – על בני זוג המבקשים לנהל הליך גירושין ללא הסכמה, לפנות להליך גישור מחייב, בטרם יפתחו הליכים משפטיים בעניין הגירושין. מה קובעות התקנות ליישוב סכסוך במשפחה וכיצד מתנהל ההליך?

  תוכן עניינים

  מה קובעות התקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה?

  התקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016 קובעות כי בני זוג שהסתכסכו ביניהם ומבקשים להגיש תביעות גירושין שלא בהסכמה, כגון תביעה לחלוקת רכוש, תביעת מזונות, תביעת זמני שהות וכו', מחוייבים קודם כל לפנות להליך בקשה ליישוב סכסוך.

  בקשה ליישוב סכסוך יכולה להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בהתאם לבחירת הצד שהגיש את הבקשה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד מתנהל הליך יישוב הסכסוך?

   פגישות גישור בין הצדדים:

   הליך יישוב הסכסוך נפתח בהזמנה לפגישת מהו"ת ביחידת הסיוע הסמוכה לערכאה השיפוטית אליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך.

   הפגישה הראשונה שנקבעת, מתקיימת ללא נוכחות עורכי הדין של הצדדים. מטרת הפגישה היא לתת מידע על ההליכים המשפטיים לבני הזוג ולסייע להם לנסות להגיע להסכמות. בפגישות שלאחר מכן הצדדים רשאים להגיע עם עורך דין לענייני משפחה מטעמם ולהמשיך במשא ומתן.

   חתימה על טופס הודעה על המשך ההליך:

   לאחר פגישת המהו"ת, הצדדים יחתמו על טופס הודעה בעניין הסכמתם להמשיך בהליך יישוב הסכסוך ולהודיע כי הם:

   1. מסכימים להארכת תקופת עיכוב ההליכים – בני הזוג רשאים להסכים על הארכת תקופת עיכוב ההליכים לזמן מוגבל, לצורך המשך משא ומתן והגעה להסכם גירושין.
   2. הגיעו להסכם גירושין – בני הזוג יכולים להודיע כי הם הגיעו להסכם גירושין. לאחר מכן הם רשאים לפנות לערכאה השיפוטית, ולבקש לתת להסכם תוקף של פסק דין.
   3. מסרבים להמשך בהליך יישוב הסכסוך – בני הזוג רשאים להודיע בטופס, כי הם אינם מסכימים להמשך יישוב הסכסוך, וכי הם אינם מסכימים להארכת תקופת עיכוב ההליכים.

   סיום הליך יישוב הסכסוך:

   לאחר חתימת הצדדים על טופס הודעה על הסכמתם להמשך ההליך, יחידת הסיוע תשלח את חוות דעתה לערכאה השיפוטית שתתבסס על הודעת הצדדים. בהתאם לחוות הדעת הערכאה השיפוטית עשוייה:

   1. לדון באישור הסכם הגירושין אליו הגיעו הצדדים.
   2. להמשיך בהליך יישוב הסכסוך ולהאריך את תקופת עיכוב ההליכים המשפטיים.
   3. לסגור את הליך יישוב הסכסוך, ולאפשר את פתיחת הליך הגירושין בערכאות השיפוטיות.

   האם ניתן להימנע מהליך יישוב סכסוך?

   הליך יישוב סכסוך הוא הליך מחייב על פי דין. ההזמנה לפגישה הינה כהזמנה לבית המשפט, ואי הגעה לפגישה יכולה להיות כרוכה בסנקציות, כגון הטלת הוצאות כספיות, ומחיקת הבקשה ליישוב סכסוך.

   יחד עם זאת עיכוב ההליכים לא יחול על בקשות לסעדים דחופים, אותן ניתן להגיש גם ללא בקשה ליישוב סכסוך. הסעדים הדחופים העיקריים הנמנים בתקנות הם בקשה למזונות זמניים, בקשה להבטחת קשר בין קטין להורה, בקשה לאישור פעולה רפואית דחופה, בקשה לעיקול, בקשה לעיכוב יציאה מהארץ וכדומה.

   האם ניתן לקצר את תקופת עיכוב ההליכים?

   כן, ישנם מקרים בהם התקנות מאפשרות לקצר את תקופת עיכוב ההליכים. כך למשל במקרים דחופים של בקשה לטיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי דחוף, בקשה להעברת ילד למסגרת חינוכית, כאשר הצד השני הוא אסיר, כאשר הוגש כתב אישום על עבירות אלימות או מין במשפחה וכו.

   כמה זמן אורך הליך יישוב הסכסוך?

   הליך יישוב הסכסוך אורך בין 45-60 ימים, כל עוד לא הוסכם אחרת בין הצדדים. בתקופה זו ההליכים בערכאות השיפוטיות מעוכבים והצדדים מנועים מלהגיש תביעות. בהסכמה, הצדדים יכולים להאריך את תקופת עיכוב ההליכים, עד לאישור הסכם הגירושין.

   מה קורה לאחר סיום הליך יישוב הסכסוך?

   לאחר תום הליך יישוב הסכסוך, מתקבל פסק דין הסוגר את ההליך. פסק הדין מאפשר לצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך להגיש את התביעות הנלוות לגירושין לערכאה השיפוטית בה יבחר, בעוד הצד השני יהיה מנוע במשך 15 ימים מלהגיש תביעות מטעמו.

   לאחר 15 ימים מיום סגירת הליך יישוב הסכסוך, אם לא הוגשה כל תביעת גירושין, שני הצדדים רשאים להגיש תביעות לכל אחת מהערכאות השיפוטיות.

   פסק הדין מאפשר לצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך להגיש את התביעות הנלוות לגירושין לערכאה השיפוטית

   התקנות להסדר גישור גירושין

   בשורה התחתונה, כיום ברור לכל שגירושין בהסכמה הם הדרך המהירה והזולה ביותר להתגרש בישראל. התקנות להסדר התדיינויות במשפחה, מטרתן לחייב את הצדדים לפנות קודם כל, להליכי גישור ראשוניים, בטרם לפתיחת הליך גירושין ארוך בערכאות השיפוטיות.

   לפיכך, מומלץ לבני הזוג שלא הגיעו להסכמה על הגירושין בטרם לפתיחת ההליך המשפטי, לנצל את מסגרת פגישות המהו"ת לניסיון הידברות ראשוני ולאחריו לפנות לגישור גירושין.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף