Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  האם נכון לעזוב את הבית לפני הגירושין

  זוגות רבים הניצבים בתחילתו של הליך גירושין, מתלבטים בשאלות: האם נכון לעזוב את הבית לפני גירושין? כיצד תשפיע העזיבה על זכויותיהם הממוניות בבית? כיצד תשפיע החלטה זו על חיי הילדים ומעגל הקרובים? האם ראוי שהבעל יעזוב או שמא רצוי שתהיה זו האישה?

  האם נכון לעזוב את הבית לפני הגירושים

  כמובן שהחלטה כזו רצוי שתתקבל בהסכמה, אלא אם כן אחד מבני הזוג נוקט בצעד חד צדדי ועוזב את הבית מיוזמתו. מחקרים מוכיחים כי במרבית המקרים של עזיבת בן זוג את המגורים המשותפים, הבעל הוא זה שאורז את מטלטליו ועוזב את הבית, שכן קל לו יותר להתנתק מהמחויבויות של משק הבית.

  תוכן עניינים

  גירושין – ההשלכות של עזיבת הגבר את הבית

  ככלל, עזיבת דירת המגורים לפני סיום הליך הגירושין, אינה פוגעת בזכויות הממוניות של הבעל בנכסים. כיוון שחל חוק יחסי ממון, הרי שהרכוש המשותף של בני הזוג יחולק ביניהם ללא קשר לשאלה מי מבני הזוג עזב את הבית.

  יחד עם זאת, עלולות להיות השלכות רוחביות שונות לעזיבתו של הבעל את הדירה המשותפת:

  לדוגמא, בפסק דין גירושין שנידון בפני בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע, תואר מקרה ולפיו יזמו בני הזוג תביעת גירושין משותפת, כאשר הבעל עזב את הבית בטרם הסתיימו הליכי הגירושין.

  בית הדין פסק כי עובדת עזיבת הבעל את הבית הגדילה את "אשמו התורם" (הביטוי בהשאלה) להליך הגירושין והוא היה, בעיניי בית הדין, הגורם הדומיננטי לתביעה זו.

  האישה הוכיחה כי לא דרשה מבעלה לעזוב את הבית וזו הייתה החלטתו הרצונית בשלב מוקדם של הגשת התביעה. בשל כך פסק בית הדין, כי הבעל חייב בתשלום כתובתה של אשתו, שכן הוא היה הגורם המכריע בתביעת הגירושין.

  יש לזכור כי תשלום כתובה עשוי להגיע במקרים רבים לסכומי כסף גבוהים מאוד, למרות הסברה הרווחת והמוטעית בציבור כי אין משמעות משפטית מחייבת לסכומים שנרשמים בכתובה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כדי למנוע מצב מהסוג שתואר לעיל, מומלץ להכניס סעיף להסכם הממון, אם נחתם כזה, המעגן את ההחלטה, לפיה רשאי אחד מבני הזוג לעזוב את הדירה המשותפת, במקרה של הליכי גירושין. כך עזיבה לא תחשב כצעד חד צדדי מצידו של בן הזוג שיעזוב את הדירה.

   בדרך כלל, יהיה זה הבעל אשר יעזוב את הדירה, כיוון שהאישה, מדרך הטבע, קשורה לטיפול בילדים המשותפים ויקשה עליה, גם מבחינה רגשית, לעזבם ולעבור לדירה אחרת.

   חשוב להדגיש, כי לא ניתן לכפות על בן הזוג לעזוב את המגורים המשותפים ודבר זה יכול להיעשות רק בהסכמה או בעקבות החלטה חד צדדית של מי מבני הזוג (אלא אם מדובר במקרה יוצא דופן של אלימות, כי אז ניתן להרחיק את בן הזוג האלים באמצעות מתן צו הגנה).

   גירושין – ההשלכות של עזיבת האישה את הבית

   אישה העוזבת את הבית לפני סיום הליך גירושין, עלולה למצוא עצמה מפסידה את מזונותיה ואת כתובתה. עפ"י ההלכה היהודית, בעל מחויב לזון את אשתו ולדאוג לכל צרכיה הרוחניים והחומריים.

   גם אם הבעל עזב את הבית, הדבר אינו מפחית מחובתו לזון את אשתו עד מתן הגט. אולם אם האישה היא שעזבה את הבית, הרי הדבר עלול להביא להפסד דמי מזונות אישה וכתובה שכן היא אינה חיה יותר עם הבעל, ואינה מסוגלת לספק לו את שהתחייבה עת נישאו.

   מצב כזה עלול לעלות לכדי הגדרת "אישה מורדת", היינו אישה שאינה מקיימת את חובותיה כלפי בעלה, ומעמד כזה, כאמור, ישלול ממנה את הזכות לקבל מזונות וכתובה.

   על אישה המעוניינת לעזוב את המגורים המשותפים ולא במחיר הפסד זכויותיה הממוניות, להוכיח כי עזיבתה הייתה בנסיבות מוצדקות כגון: אלימות של הבעל כלפיה, יחס משפיל או כל סיבה אחרת המגבשת עילת גירושין.

   הפסיקה קבעה, כי די בסיבה "קלה כנוצה" ע"מ שהאישה לא תפסיד את זכויותיה הממוניות לאחר עזיבתה. לעניין ההשלכות בגין עזיבת האישה את הבית על זכויותיה הממוניות,

   בדרך כלל גישתו של בית המשפט לענייני משפחה מקלה יותר מאשר גישתו של בית הדין הרבני, הדורש מהאישה ראיות חזקות להצדקת עזיבתה את הבית המשותף.

   האם עזיבת הבית לפני גירושין משפיעה על ילדים?

   בן זוג העוזב את הבית המשותף טרם גירושין, מפרק למעשה את התא המשפחתי ומעמיד את בני המשפחה כולם, בפני מציאות חדשה. הדבר נכון במיוחד בהליך גירושין המערֵב ילדים, המוצאים עצמם מתעוררים לבוקר בו הורה אחד עזב את הבית ונותר רק הורה אחד המטפל בהם.

   מחקרים הראו כי ניתוק של הילדים מהבית המוכר להם ועזיבה למקום חדש, עלול להעצים את תחושות החרדה שלהם מהלא נודע ואף עלול להזיק באופן משמעותי ליכולתם הנפשית להתמודד עם פרידת ההורים.

   לכן, העצה המקובלת לזוגות מתגרשים, היא כי גם אם אחד מבני הזוג עזב את המגורים המשותפים, הרי שעדיף לשמור על יציבות בחיי הילדים ולהשאיר אותם בסביבתם המוכרת.

   האם חובה על מי מהצדדים לעזוב את הבית כשמחליטים על גירושין?

   לא, ככלל אין חובה על מי מהצדדים לעזוב את הבית כשמחליטים על גירושין, כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת.

   יתרה מכך, לעזיבת הבית לפני הגירושין יכולות להיות השלכות על הליכי הגירושין, כמו מתן הגט, הכתובה, מזונות אישה, מזונות הילדים, וחלוקת זמני השהות, ולכן יש לבחון את ההחלטה היטב, לפני שעוזבים את הבית.

   האם אחד הצדדים יכול לתבוע את פינויו של השני מהבית?

   כן, ישנם מספר מקרים בהם אחד הצדדים יכול לתבוע את פינויו של השני מהבית:

   צווי הרחקה

   במקרים בהם ישנה אלימות או שיש חשש ממשי לאלימות, ניתן לבקש להוציא צו הרחקה כנגד בן זוג. במסגרת הצו, בית המשפט רשאי להרחיק בן זוג מהבית, גם כאשר מדובר בבית שנמצא בבעלותו.

   תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

   במקרה שאחד מבני הזוג מבקש למכור את הדירה, הוא רשאי להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.

   במרבית המוחלט של המקרים בית המשפט יקבל את התביעה, ויחייב את בן הזוג לפנות את הבית לצורך מכירת הדירה, כשכל עיכוב במכירה עלול לעלות לבן הזוג המעכב בקנסות ובתשלום דמי שימוש ראויים בדירה.

   יחד עם זאת, בית המשפט עלול לעכב את פירוק השיתוף עד למציאת דיור חלופי, במקרים שפינוי מידי של בן הזוג מהמקרקעין יפגע בטובת הילדים.

   כמו כן, במקרה שמתנהלת בבית הדין הרבני תביעה לשלום בית, בית הדין עשוי לעכב את פירוק השיתוף, אם האישה הגישה תביעה למדור ספציפי.

   תביעה לסילוק יד ממקרקעין במשפחה

   במקרה שהדירה אינה בבעלות בן הזוג, למשל במקרה שהדירה בבעלות אחד מבני הזוג בלבד ויש הסכם ממון לפיו בן הזוג השני מוותר על טענותיו לגבי הדירה, או במקרה שהדירה בבעלות ההורים של אחד מבני הזוג, ניתן להגיש תביעה לסילוק ידו של בן הזוג מהמקרקעין, על מנת לפנות אותו מהבית.

   חשוב לדעת שבית המשפט לא ייעתר בקלות לתביעה לסילוק יד של בן זוג ממקרקעין, והוא יבחן את כוונת השיתוף של הצדדים בדירה.

   כמו כן, בית המשפט יבחן את טובת הילדים, ועשוי לעכב את פינוי בן הזוג מהדירה, במקרה שזה יפגע בטובתם.

   לסיכום: השאלה האם נכון לעזוב את הבית לפני גירושין, מהותית יותר כאשר האישה היא זו העוזבת. אם ברצונה לא להפסיד את זכויותיה הממוניות ו/או את כתובתה ומזונותיה בבית הדין הרבני,

   עליה להוכיח כי עזבה את הבית מסיבות מוצדקות, שלא אפשרו לה המשך מגורים משותפים עם הבעל. מנגד, יש לזכור כי בעל שעוזב את הבית, עלול להסתכן בכך שיחויב בדמי כתובת אשתו במידה ובית הדין יקבע כי הוא זה שיזם ותרם לגירושין.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   מי עוזב את הבית בעת גירושין - שאלות נפוצות

   האם נכון לאישה לעזוב את הבית לפני הגירושין?

   אם האישה עוזבת את הבית לפני הגירושין, היא עשויה להפסיד את דמי המזונות והכתובה, בעקבות העובדה שהיא ובעלה כבר לא חיים ביחד ועל כן היא לא תורמת למשק הבית ואינה מספקת עוד את אשר התחייבה כלפי בעלה עת נישואיהם.. במידה והאישה תוכיח כי עזיבתה את הבית נבעה מעילה מוצדקת – כגון, התנהגות אלימה או השפלות מצד הבעל – לא תפסיד כתובתה ומזונותיה.

   האם נכון לגבר לעזוב את הבית לפני הגירושין?

   לגבר שעוזב את הבית לפני הגירושין, לא נגרם נזק מבחינה ממונית. עם זאת, חשוב, בכל מקרה – להכניס להסכם ממון, בהנחה וקיים, סעיף שמעגן את ההסכמה, כי הגבר או האישה רשאים לעזוב את הבית בהליך גירושין, וזאת, כאמור, כדי להימנע, ממצב בו תטען האישה כי לגבר יש אשם תורם להליך הגירושין עצם עזיבתו את הבית ולכן עליו לשלם את כתובתה – תשלום שעלול להגיע לסכומים גבוהים.

   האם נכון לעזוב את הבית עם הילדים לפני הגירושין?

   לא, ובפרט כשהילדים הם קטנים מאוד (עד גיל 6). חשוב שעל אף גירושי הוריהם, ישמרו הילדים, ככל הניתן, על שגרת חיים רגילה, יציבה ומוכרת. ילדים ששגרת חייהם נקטעת על ידי מעבר לסביבה חדשה ולא מוכרת – עלולים לפתח חרדות ויכולת התמודדותם הנפשית עם גירושי הוריהם, הופכת לקשה עוד יותר, משהייתה קודם לכן.

   מה צריך לקחת בחשבון כשמתלבטים בשאלה האם לעזוב את הבית לפני הגירושין?

   כדאי לבחון האם עזיבת הבית תשליך על המצב המשפטי שלכם, כגון: פגיעה בזכויות ממוניות; הסיכון בהפסד כתובה ומזונות אישה ומנגד החיוב לתשלום אלה, בגין העזיבה. כמובן שיש לשקול בכובד ראש מה תהיינה השלכות העזיבה על הילדים והאם ניתן להימנע מניתוקם מסביבתם המוכרת.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף