עורך דין תהליך גירושין
עורך דין תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב הצפירה 19,
תל אביב 6777886

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

האם נכון לעזוב את הבית לפני הגירושים

זוגות רבים הניצבים בתחילתו של תהליך גירושים, מתלבטים בשאלה האם נכון לעזוב את הבית לפני גירושים: כיצד ישפיע הדבר על זכויותיהם הממוניות בבית, כיצד תשפיע החלטה זו על חיי הילדים והמעגלים הקרובים, האם ראוי שהבעל יעזוב או שמא האישה?

האם נכון לעזוב את הבית לפני הגירושים

כמובן שהחלטה כזו רצוי שתתקבל בהסכמה אלא אם כן אחד מבני הזוג נוקט בצעד חד צדדי ועוזב את הבית מיוזמתו. מחקרים מוכיחים כי במרבית המקרים של עזיבת בן זוג את המגורים המשותפים, הבעל הוא זה שאורז את מטלטליו ועוזב את הבית שכן קל לו יותר להתנתק מהמחויבויות של משק הבית.

האם נכון לעזוב את הבית לפני גירושים, מצידו של הגבר?

ככלל, עזיבת דירת המגורים לפני סיום הליך הגירושין אינה פוגעת בזכויות הממוניות של הבעל בנכסים. כיוון שחל חוק יחסי ממון, הרי שהרכוש המשותף של בני הזוג נחלק ביניהם ללא קשר לשאלה האם אחד מבני הזוג עזב את הבית.

יחד עם זאת, עלולות להיות השלכות רוחביות שונות לעזיבתו של הבעל את הדירה המשותפת:

בפסק דין גירושין שנידון בפני בית הדין בבאר שבע, תואר מקרה ולפיו יזמו בני הזוג תביעת גירושין משותפת והבעל עזב את הבית בטרם הסתיימו הגירושין. בית הדין פסק כי עובדת עזיבת הבעל את הבית הגדילה את "אשמו התורם" (הביטוי בהשאלה) למהלך הגירושין והוא הגורם הדומיננטי לתביעה זו.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

האישה הוכיחה כי לא תבעה מבעלה לעזוב את הבית וזו הייתה החלטתו הרצונית בשלב מוקדם של הגשת תיק התביעה. בשל כך פסק בית הדין כי הבעל חייב בתשלום כתובתה של אשתו שכן הוא היה הגורם המכריע בתביעת הגירושין.

יש לזכור כי תשלום כתובה עשוי להגיע במקרים רבים לסכומי כסף גבוהים מאוד שכן הסברה הרווחת והמוטעית בציבור היא כי אין משמעות משפטית מחייבת לסכומים שנרשמו כבכתובה, ולא היא.

כדי למנוע מצב מהסוג שתואר לעיל, מומלץ להכניס סעיף להסכם הממון, אם נחתם כזה, המעגן את ההחלטה לפיה אחד מבני הזוג עוזב את הדירה המשותפת במקרה של הליכי גירושין. כך המצב לא יחשב כצעד חד צדדי מצידו של בן הזוג שעזב את הדירה.

בדרך כלל, יהיה זה הבעל אשר יעזוב את הדירה כיוון שהאישה מדרך הטבע קשורה לטיפול בילדים המשותפים ויקשה עליה, גם מבחינה רגשית, לעוזבם ולעבור לדירה אחרת.

חשוב להדגיש כי לא ניתן לכפות על בן זוג לעזוב את המגורים המשותפים ודבר זה ניתן להיעשות רק בהסכמה או עקב החלטה חד צדדית של מי מבני הזוג.

האם נכון לעזוב את הבית לפני גירושים, מצידה של האישה?

אישה העוזבת את הבית לפני סיום תהליך גירושין, עלולה למצוא עצמה מפסידה את מזונותיה ואת כתובתה. עפ"י ההלכה היהודית, בעל מחויב לזון את אשתו ולדאוג לכל צרכיה הרוחניים והחומריים.

גם אם הבעל עזב את הבית, הדבר אינו מפחית מחובתו לזון את אשתו. אולם אם האישה היא שעזבה את הבית, הרי הדבר עלול להביא להפסד דמי המזונות והכתובה שכן היא אינה חיה יותר עם הבעל, ואינה מסוגלת לספק לו את שהתחייבה גם היא.

למשל, כאשר אישה עוזבת את הבית היא אינה דואגת עוד למשק הבית ואינה תורמת את חלקה במרקם הזוגי של הבעל והאישה. מצב כזה עלול לעלות לכדי הגדרת "אישה מורדת", היינו אישה שאינה מקיימת את חובותיה כלפי בעלה, מעמד כזה ישלול ממנה את הזכות לקבל מזונות וכתובה.

אישה המעוניינת לעזוב את המגורים המשותפים ולא להפסיד את זכויותיה הממוניות, עליה להוכיח כי עזיבתה הייתה בנסיבות מוצדקות כמו אלימות של הבעל כלפיה, יחס משפיל או כל סיבה אחרת המגבשת עילת גירושין. הפסיקה קבעה כי די בסיבה "קלה כנוצה" ע"מ שהאישה לא תפסיד את זכויותיה הממוניות לאחר עזיבתה.

בדרך כלל גישתו של בית המשפט לענייני משפחה לקבלת הסיבות המצדיקות את עזיבת האישה, מקלה יותר מאשר גישתו של בית הדין הדורש ראיות חזקות למצב שהיא טוענת לו.

האם נכון לעזוב את הבית לפני גירושים – עם הילדים?

בן זוג העוזב את הבית המשותף בטרם גירושים, מפרק למעשה את התא המשפחתי ומעמיד את הנוגעים בדבר, במציאות חדשה. הדבר נכון במיוחד כלפי הילדים אשר קמים בבוקר למצב שבו רק הורה אחד מטפל בהם.

מחקרים הראו כי ניתוק של הילדים מהבית המוכר להם ועזיבה למקום חדש, מעצים את תחושות החרדה שלהם מהלא נודע ועלול להזיק באופן משמעותי להתמודדותם הנפשית עם היפרדות ההורים.

לכן העצה המקובלת היא כי גם אם אחד מבני הזוג עוזב את המגורים המשותפים, הרי שעדיף להשאיר את הילדים מחוץ להחלטה זו ולא להוציאם מהבית המוכר להם.

ובקצרה: השאלה האם נכון לעזוב את הבית לפני גירושים, מהותית יותר כאשר האישה היא זו העוזבת. אם ברצונה שלא להפסיד את זכיותיה הממוניות בבית הדין, עליה להוכיח כי עזבה את הבית מסיבות מוצדקות שלא אפשרו לה המשך מגורים באותם בית עם הבעל. בעל שעוזב, עלול להסתכן בכך שיחויב בדמי כתובת אשתו אם יקבע בית הדין כי הוא זה שיזם ותרם לגירושין.

*יובהר בזאת כי האמור באתר תהליך גירושין אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף