Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  הליך גירושין איך מתחילים

  זוגות רבים שחיי הנישואין שלהם נמצאים במשבר,  מתחבטים בשאלה איך מתחילים הליך גירושין, היכן פותחים תיק גירושין ומהם השלבים שעליהם לעבור עד לקבלת הגט המיוחל.

  חשוב לדעת כי הליך גירושין אינו הליך קל, לא רק לבני הזוג, אלא גם לאלו הסובבים אותם, בייחוד לילדי בני הזוג. השינוי המשמעותי בעקבות הליך גירושין, משנה את התא המשפחתי כפי שהיה עד כה, ומשפיע באופן מובהק על כל מרכיביו

  תוכן עניינים

  הליך גירושין איך מתחילים בבית המשפט למשפחה?

  בית המשפט לענייני משפחה הוא הסמכות הראשונית לדון בכל ענייני הממון הכרוכים בהליך הגירושין וכן בכל הסוגיות האחרות, כמו: משמורת ילדים, מזונות, הסדרי ראייה ועוד. בניגוד לעניינים אלו, הסמכות הבלעדית למתן הגט ולהכרזה על בטלות הנישואין, נתונה לבית הדין הדתי שכן לפי החוק, ענייני נישואין וגירושין הם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הפועל על פי ההלכה היהודית.

  יחד עם זאת, אם מגיש תביעת הגירושין הקדים ופנה לבית הדין הדתי בתביעת הגירושין ובאותה תביעה כרך גם את הסוגיות הממוניות, הרי שבית הדין קנה לו סמכות לדון בכל הסוגיות הכרוכות בהליך הגירושין.

  זוג המעוניין להגיש תביעה לבית המשפט בעניינים הכרוכים בגירושין, חייב להגיש, כשלב מקדים, בקשה ליישוב סכסוך. בקשה זו מקפיאה את כל תביעות בני הזוג, ונועדה לתת הזדמנות וסיוע לבני הזוג ליישב את הסכסוך בדרכי שלום ולחזור לחיות ביחד, ואם הדבר אינו עולה יפה, הרי שיחידות הסיוע של בית המשפט מושיטות עזרה בגיבוש הסכמות משותפות של בני הזוג בניסיון להגיע להסכם גירושין מוסכם שיוגש לאישור בית המשפט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אז איך מתחילים הליך גירושין: תביעה בנושאי גירושין (חלוקת רכוש, ילדים, מזונות וכו') מוגשת לבית המשפט באמצעות כתב תביעה ספציפי לכל סוגיה נדרשת. לכל תביעה יש לצרף הוכחת תשלום אגרה הניתנת לתשלום באופן מקוון. למשל:
   1. קשה בענייני מזונות – 237 ₪

   2. תביעה בענייני החזקת ילדים – 352 ₪

   3. תביעה לאיזון משאבים ברכוש המשותף – 503 ₪

   כתב התביעה חייב להכיל את כל המסמכים הנדרשים. למשל בכתב תביעה למזונות, יש לצרף תלושי משכורת, קבלות, תדפיסי בנק וכו'. לכתב תביעה לאיזון משאבים, יש לצרף את המצאי של הרכוש המשותף, אסמכתאות לבעלות אם ישנן, נכסים שמבקשים להחריג אותם מהרכוש המשותף וכל הוכחה אחרת למסת הרכוש העומדת לחלוקה.

   צווים דחופים הנדרשים במהלך הדיונים המשפטיים, כגון צו עיכוב יציאה מן הארץ, מוגשים במסגרת ההליך המשפטי וחייבים להיות נסמכים על הוכחות חד משמעיות בנחיצותם. בית המשפט שוקל את הפגיעה בחירותו של הצד שכנגדו מבוקש הצו, כנגד האינטרסים של מגיש הצו ומכריע בסוגיה.

   לאחר הגשת התביעה, נקבע דיון במעמד הצדדים ובו עולות הסוגיות שבמחלוקת. אם הגיעו בני הזוג להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט, הרי הדבר יחסוך זמן דיוני רב.

   אם בני הזוג השכילו וחתמו על הסכם גירושין, או שהגיעו להסכמות לאחר דיונים, הרי שההסכם הכולל את כל הסוגיות הכרוכות בתביעת הגירושין, מאושר ע"י בית המשפט. לאחר שאושר, הוא מוגש לבית הדין הרבני אשר קובע דיון למעשה הגירושין, מתן הגט.

   הליך גירושין איך מתחילים בבית הדין הרבני?

   לבית הדין הסמכות הבלעדית למתן גיטין ולסיום קשר הנישואין. גם בני זוג יהודים שנישאו בחתונה אזרחית, חייבים לקבל גט לחומרא המוציא אותם מגדר "ספק נשואים". אם הצד מגיש התביעה, כורך את ענייני הרכוש והילדים בתביעה שהגיש לבית הדין הרבני, בטרם נפתחה תביעה מקבילה בבית המשפט, הרי שבית הדין קונה לו סמכות בכל ענייני הגירושין ללא צורך בפנייה לבית המשפט.

   הגשת התביעה בבית הדין מתחילה בפתיחת תיק במזכירות בית הדין והגשת טופס "פתיחת תיק גירושין והכרוך בגירושין". טופס זה על פרקיו השונים, כולל את כל התביעות הכרוכות בתיק הגירושין ומצורפים אליו כל האסמכתאות הנדרשות בכל עניין ועניין.

   למשל, אם בן זוג טוען לבגידה של בן הזוג השני, עליו לצרף את כל האסמכתאות וההוכחות שבידיו: צילומים, הקלטות, הודאות וכו'.

   אם נוכח בית הדין כי אין סיכוי לשלום בית, הרי שלאחר מספר דיונים נדרשים בנוכחות בני הזוג, נקבע מועד לטקס הגירושין שבסופו מעניק הבעל את הגט לאשתו, זו קונה אותו בהגבהה, ולמעשה משלב זה ואילך, בני הזוג מוכרזים כפנויים, אולם בית הדין מתרה באישה על החומרות הנלוות למעמד "גרושה" כמו האיסור להינשא לכוהן.

   הליך גירושין איך מתחילים אם אחד מבני הזוג אינו יהודי?

   אם אחד מבני הזוג אינו יהודי, הערכאה השיפוטית היחידה שדנה בעניינם, היא בית המשפט למשפחה. על הזוג להגיש לבית המשפט "תביעה להתרת נישואין" במסגרתה יש לצרף הוכחת נישואין וכן הסכמות, אם ישנן כאלו, באשר לחלוקת הממון וכל הסכמות אחרות בעניין ילדים משותפים וכד'. לאחר שבית המשפט דן בתיק, הוא נותן פסק דין להתרת נישואין ולאישור ההסכם. באמצעות פסק דין זה רשאים בני הזוג לבקש ממשרד הפנים לשנות את הסטטוס שלהם במרשם האוכלוסין.

   לסיכום: איך מתחילים תהליך גירושין? בבית המשפט או בבית הדין הרבני שלו הסמכות הייחודית למתן גט ולבטלות הנישואין. בני זוג שאחד מהם אינו יהודי, פונים אך ורק לבית המשפט למשפחה בבקשה להתרת נישואין.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף